Előadás: Országos esport szövetségek szabályrendszerének megalkotása – gyakorlati útmutató / Presentation: A practical guide to establishing the regulatory framework for a national esports federation

[Please scroll down for the English version]

A Testnevelési Egyetem által harmadik alkalommal megrendezett Sport és Innováció nemzetközi konferencián angolul tarthattam előadást országos esport szövetségek szabályrendszerének megalkotásáról gyakorlati szempontok alapján. Jelen bejegyezésemben röviden bemutatom, hogy miről beszéltem, valamint az előadásom diáit is megosztom.

Az előadás hasznos referencia-útmutatóként kívánt szolgálni egy országos jelleggel működő esport szövetség szabályrendszerének megalkotásához egy olyan gyakorlatorientált szabályozási rendszert bemutatva, amelyet bármilyen esport szövetség elfogadhat és alkalmazhat függetlenül a székhelyén irányadó jogtól és a működési területétől.

Az előadás rávilágított az alapítás fő elemeire, valamint a szövetség szabályzatainak céljára és felépítésére. Ezután bemutatta a valószínűleg valamennyi esport szövetséget érintően felmerülő kulcskérdéseket, és azokra egy esport szövetség számára nyújtott tanácsadásom során szerzett tapasztaltaim alapján megoldási javaslatokat vetettem fel.

Az előadás lényegi pontjai az alábbiak:

 • A játékosok státusát, regisztrációját és átigazolását érintő szabályoknak egyértelmű és könnyen kezelhető rendszert kell biztosítaniuk, valamint rugalmasnak kell lenniük a regisztrált játékosok és tagszervezetek száma folyamatos növekedésének elősegítése érdekében anélkül, hogy a versenyek integritását veszélyeztetetnék.
 • A versenyszabályoknak figyelembe kell venniük az amatőr és a hivatásos játékosokat, a versenyt lebonyolító platformok szerepét, valamint az online kvalifikációs fordulók megfelelő lebonyolítását is.
 • A vagyoni értékű jogok hasznosítása során alkalmas módon kezelni szükséges az érdekelt feleket – különösen a játékkiadókat – megillető szellemi tulajdonjogokkal és egyéb jogokkal összefüggésben felmerülő kérdéseket, továbbá javasolt tekintettel lenni az esportban megszokott „freemium” hasznosítási modellre is.
 • Az adatvédelmi szabályoknak lehetővé kell tenniük az esportban kiemelt értékkel bíró szofisztikált adatbázisok felépítését, valamint megoldást kell biztosítaniuk a versenyeken részt vevő jelentős számú játékos adatainak kezelésére és azok harmadik fél platformszolgáltatók részére történő továbbítására.
 • Az esportolók többsége fiatal, valamint az esport gyakran kerül pszichés és fizikai jólétet károsító tevékenységként említésre. Ezért kulcsfontosságú a játékosok védelme és oktatása. A szövetségnek az esport kedvező hatásait elősegítő és támogató, illetve a játékosok hatékony védelme és oktatását biztosító intézkedéseket ajánlott elfogadnia.
 • A dopping és e-dopping, valamint a versenyek integritását veszélyeztető egyéb tevékenységek megelőzése és leküzdése esetén figyelemmel kell lenni a szabályzatok tényleges végrehajtását megnehezítő körülményekre, különösen arra, hogy a játékosok otthon „edzenek” és hogy a csak online versenyfordulók száma jelentős.
 • A szövetségnek folyamatosan tekintettel kell lennie a szerencsejátékra vonatkozó jogszabályi előírásokra, különösen a videojátékokban felmerülő szerencseelemeket, a skin-eket és a loot box-okat érintően.

(Az előadásom diái az angol nyelvű szöveg alatt találhatók.)

_____________________________________________

The University of Physical Education (Budapest) organised the international Sports and Innovation Conference for the third time.  I was lucky enough to present about the practical aspects of establishing the regulatory framework for a national esports federation in English. In this blog I have shared my thoughts and the slides of my presentation.

My presentation aimed to act as a useful reference guide for establishing the regulatory framework for a national esports federation. It introduced a pragmatic structure for regulations that an esports federation can adopt regardless of where it is incorporated or its scope of territorial activity.

The presentation explained the main elements of establishment and the purpose and structure of the federation’s regulations. Then it explored issues that are likely to be encountered from the perspective of the esports federations and provided solutions by sharing my experience in advising an esports federation.

The key aspects of the presentation were the following:

 • The regulations on the status, registration and transfer of players should provide for a clear and easy-to-handle system and be flexible to facilitate the continuous growth of the number of registered players and member clubs but without compromising the integrity of competitions.
 • The rules for competitions should consider amateurism vs. professionalism and deal with hosting platforms and online qualifying rounds.
 • The exploitation of rights should appropriately deal with IP rights of the stakeholders, especially concerning the games publishers and the “freemium” model of rights exploitation in esports.
 • The data protection rules should enable to build a tailored database which is a key asset in esports, to deal with the handling the data of large number of participants in competitions and with the transmission of data to third party platform service providers.
 • Many esports players are young and esports are often associated with harm to psychological and physical well-being. Therefore, player safeguarding and education is a key point. So the federation should adopt measures promoting the positive effects of esports and create a framework for the effective protection and education of players.
 • The anti-doping, e-doping and other integrity rules should take into account that players “training” at home and online qualifying rounds make the actual monitoring and enforcement difficult. Yet the rules should make it possible to prevent any acts compromising the integrity of competitions.
 • Federations should continuously monitor no to fall foul of gambling regulations, especially regarding the chance element of games, skins and loot boxes.

Beszámoló az első CEE labdarúgó konferenciáról

Előadóként és résztvevőként az első közép-kelet európai labdarúgó konferencián jártam Szarajevóban a múlt héten. Pár gondolatban megosztom a konferenciáról szerzett benyomásaimat és az általam leszűrt tanulságokat, hasonlóan a LawInSport konferenciáról írt bejegyzésemhez.

A konferenciáról

A konferenciát Sabrina Buljubasic – az FK Sarajevo labdarúgó csapatának ügyvezetője -, Marketa Haindlova – a Cseh Labdarúgók Szövetségének képviselője – és Dev Kumar Parmar – angol ügyvéd és az ISDE (nemzetközi sportjogi mesterképzés) igazgatója – szervezte. A konferencia volt az első, kizárólag a labdarúgás fejlesztésének dedikált kongresszus a régióban. Külön hangsúlyt kaptak a futballal kapcsolatos szabályozások, pénzügyi és technikai témakörök a régió labdarúgása képviselőjének szemszögéből, valamint az ismeretek megosztásán keresztül a labdarúgás edukációjának és fejlődésének teljes támogatása a térségen belül. Érdekes volt hallani és beszélgetni arról, hogy

 • miként működik a labdarúgás a környező országokban (és hogy ez egyébként mennyiben releváns hazánk szemszögéből)
 • a régió sportdiplomáciai szempontból miként illeszkedik a labdarúgás globális közösségébe, milyen alternatív megoldások segíthetik elő a régió helyzetét a nemzetközi labdarúgás világán belül,
 • milyen lehetőségek állnak rendelkezésre a labdarúgás szociális és közösségépítő erejének a labdarúgás fejlesztése érdekében történő felhasználására,
 • régiónk országai egymáshoz hasonló problémákkal és kihívásokkal szembesülnek.

A kulcsüzenet összességében az edukáció, az átláthatóság és a közös fellépés szükségességének előtérbe helyezése volt. A konferencián elhangzott előadások és panelbeszélgetések témái, valamint az előadók megtekinthetők a konferencia honlapján.

A konferencia a saját szemszögemből

Különösen megtisztelve érzetem magamat, hogy a közép-kelet európai régiót befektetési szempontból megvitató panel tagjaként megoszthattam véleményemet a hazai szabályozásról, így különösen a magyar sporttörvény labdarúgást érintő előírásairól, a labdarúgást körülvevő adózási szabályokról, a nemzetközi sportszövetségekre vonatkozó új  és egyedi sporttörvényi és adójogi előírásokról, valamint a labdarúgás bevételi struktúrájáról, végül összességében a kapcsolódó tényleges tapasztalatokról és arról, hogy ezek a régióra nézve milyen relevanciával bírnak.

Emellett – mint minden más konferenciához hasonlóan – külön öröm volt, hogy a meglévő személyes kapcsolataimat tovább mélyíthettem, valamint rendkívül sok új kapcsolatot építhettem.

A tanulságok

A konferencián hallottak, azt ott folytatott beszélgetések megerősítették bennem az alábbi gondolatokat, tanulságokat:

 • Az edukáció, a transzparencia és egymás támogatása kulcsmozzanat a régió labdarúgása fejlesztésének érdekében.
 • A labdarúgást érintő szabályozások tényleges átültetése és alkalmazása elengedhetetlen és szükséges.
 • A további konferenciák, az ismeretek megosztása és összehangolt intézkedések meghozatala kiemelt fontossággal bír a régió szempontjából, ideértve alternatív szabályozások kidolgozását is.
 • A labdarúgás világát, valamint nemzetközi és lokális szabályozását ismerő üzleti és jogi tanácsadókra fontos feladat vár nem csak a jövőben, de már a jelenben is.

Fentiek mellett speciális élmény volt az FK Sarajevo hazai meccsének megtekintése úgy, hogy – különböző okok miatt – az öltözőből érkeztem, és a pályát megkerülve az ötvenedik perc körül ültem be a VIP szektorba.

Bármilyen kérdés estén szívesen állok rendelkezésre az elérhetőségeimen.

Beszámoló a LawInSport sportjogi konferenciájáról

Előadóként és résztvevőként a LawInSport ötödik éves konferenciáján jártam Londonban, a Royal Institution of Great Britain-ben múlt héten (5th LawInSport’s Annual Conference ‘Understand The Rules Of The Game 2019’). Pár gondolatban megosztom a konferenciáról szerzett benyomásaimat és az általam leszűrt tanulságokat.

A konferenciáról

A LawInSport a világ vezető sportjogászainak közössége, a nemzetközi sportjog talán leginkább ismert és elismert „tudásközpontja”, a nemzetközi sportjog fejlesztésének elkötelezett platformja. Sean Cottrell, a LawInSport alapítója és ügyvezetője, valamint csapata a kétnapos konferencia keretében immáron ötödik alkalommal hozta össze a sport és a jog iránt érdeklődő, a sportjogot a mindennapokban gyakorló ügyvédeket, továbbá jogászokat, üzletembereket, diákokat és egyéb érdeklődőket. A résztvevők száma kb. 250-300 főre volt tehető.

A konferencián sportjogot jelenleg és a közeljövőben érintő, a sport világát alakító kérdések kerültek terítékre interaktív panelbeszélgetések során. A megvitatott témakörök részleteikben elérhetők itt. Emellett a konferencia rendkívüli networking lehetőségeket kínált a világ minden tájáról érkező jogászokkal és üzletemberekkel. A képviselt szervezetek listája szintén megtekinthető az imént említett linken.

A konferencia a saját szemszögemből

Különösen megtisztelve érzetem magamat, hogy az esportot érintő legfontosabb kérdéseket megvitató panel tagjaként megoszthattam az esportról alkotott véleményemet.

Az esporttal kapcsolatban szerzett gyakorlati jogi és üzleti tapasztalataimat bemutató, a LawInSporton már korábban megjelent részletes írásom a konferencia kiadványába is bekerült.

Emellett külön öröm volt, hogy a meglévő személyes kapcsolataimat tovább mélyíthettem, valamint rendkívül sok új kapcsolatot építhettem.

A tanulságok

A konferencián hallottak, azt ott folytatott beszélgetések megerősítették bennem az alábbi gondolatokat, tanulságokat:

 • Az edukáció és egymás támogatása a sport világában minden szinten és minden kontinensen kiemelten fontos.
 • A sporttal kapcsolatos jogi tanácsot nyújtó ügyvéddé válás egy hosszú, elhivatottságot, rugalmasságot és sokszor lemondást kívánó utazás. (Az általam eddig járt útról ebben a podcastban lehet többet megtudni).
 • Világszerte nagyon kevés az olyan jogi tanácsadó, akinek praxisa kizárólag a sportra fókuszál.
 • A sportban, mint iparágban és társadalmi jelenségben történő „elmerülés” számos komplex, izgalmas jogeset megoldására nyújt lehetőséget.

Összességében mindenkinek csak javasolni tudom a sport világába történő utazást és sok kitartást kívánok hozzá!

Bármilyen kérdés estén szívesen állok rendelkezésre az elérhetőségeimen.

Az esport néhány jogi és üzleti kulcskérdéséről – Some key legal and business issues surrounding esports

[Please scroll down for the English version]

Az elmúlt másfél évben ügyvédi munkám során intenzíven foglalkoztam az esportot Magyarországon jelenleg leginkább érintő jogi és üzleti kérdésekkel.  Tapasztalataimat – melyek döntő többsége egyébként jogrendszertől függetlenül érintheti az esport ökoszisztéma stakeholderjeit és ezért nemzetközi szinten is kamatoztathatók – különböző fórumokon  hosszabb-rövidebb írások keretei között meg is osztottam. Alább röviden bemutatom ezeket a publikációimat.

A leginkább olvasott és leghosszabb írásom A practical guide to establishing the regulatory framework for a national esports federation a LawInSport vezető nemzetközi sportjogi portálon jelent meg. E részletes elemzésben a sportszövetségi alapon – tehát például mint a Magyar Labdarúgó Szövetség vagy más sportági szövetség – és bármely országban működő esport sportszövetségeket érintő leglényegesebb és legösszetettebb gyakorlati kérdésekről írtam a témakört három irányból megközelítve. Bemutatásra kerül, kerülnek

(a) egy lényegében bármilyen esport sportszövetség által átültethető szabályozási struktúra;

(b) az esport sportszövetségek alapítását, működését és stratégiai irányvonalait érintő lényeges jogi és üzleti kérdések; valamint

(c) az esport sportszövetségek működését érintő iránymutatások és megoldási javaslatok az esport sportszövetség szabályzataival és versenyeinek szervezésével összefüggésben.

Az esporttal kapcsolatban egyik leginkább előtérben lévő és megoldást igénylő témakör a játékosok védelme, jóléte és edukációja. Egyrészről kiemelten fontos a fizikai és pszichikai jólétet veszélyeztető jelenségcsoportok (például a fizikai aktivitás hiánya, az addikció, az agresszió vagy online környezetben előforduló “bullying”) megelőzése és leküzdése, valamint a játékosok által elnyert pénzjutalmak tényleges kifizetésének megoldása. Másrészt ugyanilyen kiemelten előtérbe helyezendők az esportnak a játékosok logikai, kognitív, stratégiai és egyéb szellemi képességeinek, valamint reflexeik és állóképességük fejlődésére gyakorolt pozitív és edukációs hatásai. Ezzel összefüggésben a MediaWrites portálon a versenyszervezők rendelkezésére álló praktikus eszközökről írtam a Player Safeguarding, Welfare and Education in Esports – A Pragmatic Approach for Tournament Organizers című cikkemben.

Hazai vonatkozásban érdekes (sport)jogi kérdés az, hogy az esport sportnak minősül-e, és ha igen, úgy abban az esetben egy magyarországi civil szervezet, tehát esport sportszövetség a hazai Sporttörvény értelmében az esportot országos szinten kizárólagosan szabályzó országos sportági szakszövetséggé vagy országos sportági szövetséggé válhat-e. A MediaWrites portálon megjelent pulikációm ezt a kérdéskört járja körül: Esports: how will an esports federation become the sole governing body of the sport in Hungary?

Végül egy korábbi blogbejegyzésemben megosztottam egy konferencián az esportról tartott előadásom slidejait, amely áttekinthető formában bemutatja az esport és a hagyományos sportok közötti főbb különbségeket és átfedéseket: E-sport: melyek a legfontosabb jogi és üzleti kérdések?

Jó olvasást!

______________________________________________________________

I have been intensively involved in advising on the legal and business issues affecting esports in Hungary in the last one-and-a-half-year. Via various publications I shared my experience most of which may concern the stakeholders of esports around the world and therefore may also be useful for international audience. Below you can find a brief introduction of my articles.

My most read and longest analysis titled A practical guide to establishing the regulatory framework for a national esports federation was published on LawInSport the leading international sports law website. The article aims to act as a useful reference guide for establishing the regulatory framework for a national esports federation, i.e. the article considers esports federations as civil organizations (although the majority of the legal and business issues addressed by the article may concern federations incorporated under a different legal form). Following a general introduction on how and why an esports federation is established, it aims to:

(a) introduce a pragmatic structure for regulations that an esports federation can adopt regardless of where it is incorporated or its scope of territorial activity;

(b) explore key legal and business issues that are likely to be encountered from the perspective of the esports federations; and

(c) provide guidance and solutions by sharing the author’s experience in advising an esports federation in Hungary on its legal and business structure, its regulations, and the organisation of tournaments.

On of the most important topics concerning esports is player safeguarding, welfare and education. On the one hand it is important to prevent and combat harm to psychological and physical well-being, such as addiction, aggression, bullying or lack of genuine exercise as well as to find a proper solution in relation to non-payment of prize monies to players. On the other hand the positive effects of esports such as development of logical, cognitive, strategical skills as well as of reflexes and stamina should be promoted. In my article titled  Player Safeguarding, Welfare and Education in Esports – A Pragmatic Approach for Tournament Organizers which was published on MediaWrites I introduced a pragmatic set of measures available to tournament organizers to deal with these issues.

From a a legal point of view it should be considered whether esports may qualify as a traditional sport and if so then a civil organization, i.e. an esports federation established in Hungary may become a sports federation under the Hungarian Sports Act which would exclusively govern esports in Hungary like a sports federation of a traditional sport. My article published on MediaWrites looks into the topic in more detail: Esports: how will an esports federation become the sole governing body of the sport in Hungary?

Finally, I shared the slides of my presentation on esports I held at a conference last year. It briefly sets out the main differences between esports and traditional sports: E-sport: melyek a legfontosabb jogi és üzleti kérdések?

Good reading!

E-sport: melyek a legfontosabb jogi és üzleti kérdések?

Nem kérdés, hogy az e-sport rakétasebességgel fejlődő globális üzlet, amely Magyarországon is egyre népszerűbb. A II. Sport és Innováció Nemzetközi Konferencián az e-sport alapvető jogi és üzleti kérdéseiről adtam elő. Az előadásomban bemutattam

 • az e-sport kulcsjátékosait és az e-sport alapjául szolgáló üzleti struktúrát;
 • az e-sport és a hagyományos sportok közötti különbségeket és hasononlóságokat; valamint
 • azt, hogy egyes e-sport versenyek díjazása már több esetben eléri vagy meghaladja más hagyományos sportversenyek díjazását.

Az előadásom slide-jait alább megosztottam.

Szerződéskötési kisokos – avagy mielőtt aláírásra kerül valami, mire érdemes odafigyelni?

Mindennapos esemény, hogy a sport világában szerződések köttetnek. Ezek közül számos kisebb jelentőségű szóbeli megállapodás, mely esetben a felek jogviszonyának tartalma világos. Amennyiben azonban egy szerződés részletesebb vagy eleve kötelező az írásbeli forma, a szerződést javasolt vagy érvényessége végett kötelező írásba foglalni. Természetesen minden esetben vannak olyan pontok, amelyekre a szerződéskötéskor kiemelt figyelmet érdemes fordítani. A jelen bejegyzésben ezekre, az egyébként szinte valamennyi szerződésben felbukkanó lényeges elemekre hívom fel a figyelmet.

1. A felek

A legnyilvánvalóbb, hogy a feleket – különösen, ha több fél van – a szerződés pontosan megnevezze, illetve szükség esetén szabályozza a közreműködők, alvállalkozók vagy egyéb a szerződés teljesítésében résztvevők szerepét.

2. A szerződés tárgya és teljesítése

Kiemelten fontos azt meghatározni, hogy a felek mit, hogyan és mikor várnak el egymástól. Amennyiben ezek nem kerülnek részletesen körülírásra, a szerződés teljesítése során bonyodalmakat okozhat. Ilyen esetben például az egyik fél olyat várhat el a másiktól, amely véleménye szerint a szerződés része, a másik pedig azzal érvelhet, hogy ez szerinte nem tartozik a szerződés tárgyához.

3. Fizetési feltételek

A szerződések döntő többsége esetén az egyik fél kötelezettsége meghatározott pénzösszeg fizetése. Ezzel összefüggésben érdemes meghatározni, hogy a fizetés mikor (például időszakonként vagy egy feltétel bekövetkeztekor) és milyen módon esedékes. Amennyiben a szerződés teljesítménybért vagy bónuszokat tartalmaz, fontos, hogy az ezek kifizetéshez szükséges eredmények, feltételek világosan meghatározásra kerüljenek.

4. A szerződés időtartama és megszűnése

Egy szerződés határozott vagy határozatlan időre jöhet létre és/vagy megszűnése meghatározott esemény jövőbeli bizonytalan bekövetkeztéhez is kötődhet. Figyelemmel érdemes lenni arra is, hogy a szerződés létrejöttéhez egyébként szükséges-e harmadik fél hozzájárulása. Bármilyen is a szerződés időtartama, minden esetben fontos a “rendes” és “rendkívüli” felmondási rendelkezések részletes meghatározása, ideértve a felmondási okokat, a felmondás formáját, időbeli korlátait vagy a felmondási okok esetleges orvosolásának lehetőségét.

5. Felelősség

Érdemes odafigyelni arra, hogy a másik fél felelőssége meghatározott szerződésszegések esetében korlátozásra vagy kizárásra kerül-e, illetve természetesen a saját javunkra is ajánlott lehet felelősségkorlátozó vagy –kizáró rendelkezések felvétele a szerződésbe.

A szerződés fennállása során a másik felet különböző módokon is lehet szerződésszerű teljesítésre ösztönözni, például kötbér (amely esetben nem, nem megfelelő vagy késedelmes teljesítés esetén a szerződésszegő fél meghatározott pénzösszeg fizetésére köteles) vagy valamilyen, a másik felet a szerződés alapján megillető jogosultság vagy egyéb előny elvesztésének kikötésével.

6. Egyéb rendelkezések

A gyakorlatban fontos lehet a titoktartás, a felek közötti kommunikáció formai követelményeinek meghatározása, a szerződés módosításának formájára, teljességére vagy részleges érvénytelenségére vonatkozó kikötések rögzítése. És természetesen minden esetben javasolt az alkalmazandó jog, illetve az eljáró bíróság kikötése is.

7. Jogszabályi előírások

Főszabály szerint a felek szabadon alakíthatják ki megállapodásuk tartalmát. Mindazonáltal vannak olyan, különböző típusú szerződések esetén más-más jogszabályi előírások is, amelyektől a felek nem térhetnek el, ha pedig így tesznek, az ilyen eltérés semmisnek minősül és helyette a jogszabályi előírás érvényesül.

Előfordulhat az is, hogy a felek valamilyen kérdést nem szabályoznak a szerződésükben. Ebben az esetben az ilyen “hézagokat” a jogszabályi előírások töltik meg tartalommal, amelyek mintegy háttérszabályként állnak a szerződés mögött. Ilyenkor azonban nem kizárt, hogy az ilyen jogszabályi előírások nem teljesen felelnek meg a felek akaratának vagy esetleg ellentétben állnak a szerződés más előírásaival.

Fentiek okán szerződéskötés előtt javasolt a jogszabályi előírások figyelembevétele és azok megfelelő átültetése, módosítása vagy alkalmazásuk kizárása a megállapodásban.

Sportesemények élő internetes streamelésének megakadályozása – hogyan kezeljük az elkerülhetetlent? / Preventing live streaming of sporting events – how to handle the inevitable

[Please scroll down for the English version]

A sportesemények és ezen belül a labdarúgó mérkőzések élő online streamen történő követése egyre inkább népszerű a szurkolók körében. A TV helyett már egyre többen választják a laptopon, tableten vagy mobiltelefonon történő meccsnézést. Az online streamek döntő többsége azonban jogszerűtlenül kerül a világhálóra. Ez a jogtulajdonos sportszövetségek és médiaszolgáltatók részére a hagyományos TV-s csatornákon jelentős nézettségbeli csökkenéshez vezet, valamint egyúttal szponzori és reklámbevételben jelentkező veszteséget okoz. Jelen bejegyzésben röviden bemutatom a jelenség hátterét és azt, hogy a jogtulajdonosok részére milyen jogeszközök állnak rendelkezésre a streamek “lekapcsolására”. Ezen a konferencián bővebben is beszélek erről a témáról 2017. május 18-án.

1. A streamelés és a jogtulajdonosok helyzete

A sportesemény két módon kerülhet fel élő streammel az internetre:

 • A “kalózok” dekódolják a médiatársaság sugárzási jelét és szerverek segítségével a közvetítést egyidejűleg internetes honlapokon (pl. a Rojadirecta vagy FirstRowSports linkgyűjtő honlapokról elérhető URL-eken) – többnyire már a TV-ssel szinte azonos képminőséggel – elérhetővé teszik. Az internetes honlapokon pedig számos, a fogyasztók által könnyen érzékelhető reklám (elsősorban felugró banner) jelenik meg.
 • A helyszínen (pl. a stadionban) valaki okostelefonnal, tablettel vagy akár a stadionon kívülről drónnal rögzíti a sporteseményt és ezt követően élő streamelést lehetővé tevő applikáció (pl. Periscope, Snapchat Live Stores, YouTube, de tulajdonképpen már a Facebook vagy a Twitter is ide tartozik) segítségével azt az internetre azonos időben élőben feltölti. Az okos eszközök rohamos fejlődésével ez a talán jelenleg még kevésbé használt módszer is hamarosan valós “fenyegetést” jelenthet.

A fenti streamelés (online piracy) ahhoz vezet, hogy a sportszövetségek és a médiatársaság közötti szerződésben foglalt, a közvetítések kizárólagosságára vonatkozó rendelkezések “felpuhulnak” – hiszen más is közvetíti és ezért más platformon is nézik a sporteseményt – és ezáltal a közvetítéshez kapcsolt reklám- és szponzori megállapodások értéke is csökken az elérni kívánt célközönség csökkenésével. Ez az állapot pedig már rövidtávon a jogdíjak csökkenéséhez vezethet (hiszen a médiatársaságok részére nem térül meg a közvetítési jogokért kifizetett jelentős összeg).

2. A jogtulajdonosok rendelkezésére álló jogi eszközök

A jelenség relatív újonnan történő széleskörű elharapódzása miatt a megfelelő üzleti-jogi stratégiák kidolgozásának szükségessége még csak most jelentkezett a döntéshozóknál. A jogtulajdonosok részére több jogi lehetőség is rendelkezésre áll a helyzet megoldására.

2.1 Szerzői jog

Maga a sportteljesítmény szerzői jog szempontból nem védett, a sportközvetítés egyes elemei (pl. logók, képi elemek, zeneszámok) és annak sugárzási jele azonban igen. Ezért szerzői jogi jogsértésre hivatkozva a jogsértő tartalom – azaz maga a stream – eltávolíttatható.

A gyakorlatban az illegális közvetítések nyomon követése, valamint a szerverek lefoglalása jelentős erőforrást igényel, mely nem minden jogtulajdonosnak áll rendelkezésre. Továbbá nehézséget okoz az is, hogy a jogsértéseket túlnyomó részben már csak a sportesemények közvetítése során észlelik. A helyszínen rögzített felvétel esetében a szerzői jogi védelem sem működik, mivel ebben az esetben szerzői jogi jogsértés sem történik.

Megoldás lehet az Egyesült Királyságban már alkalmazott site blocking order (azaz amikor maga a tartalomszolgáltató blokkolja az illegális szerverhez történő hozzáférést). Ennek magyar jog szerinti alkalmazását még vizsgálni szükséges. Emellett a jogtulajdonosok egyöntetű véleménye az, hogy a jogszerűtlenül streamelő szervezetek finanszírozási csatornáit – azaz elsősorban a streamelés honlapján elérhető reklámokat – kellene ellehetetleníteni, hiszen ha jelentős anyagi haszonnal nem jár a streamelés, úgy az érintett szervezetek a streameléshez kapcsolódó (esetlegesen büntető-) jogi kockázatokat sem vállalnák fel, illetve ekkor nem lenne miből fenntartani a streameléshez szükséges eszközöket sem.

2.2 Dologi jogi és szerződéses jogalapok

A helyszínen történő felvétel készítése esetében a sporteseménynek otthont adó csapat a stadion, sportpálya kizárólagos használati joga vagy tulajdon- és birtokjoga alapján (a “nemzetközi sportjogi szaknyelvben”: house rights) eltávolíthatja azokat a személyeket, akik a helyszínen készítenek felvételeket. Emellett a jegy megvásárlásakor a néző és a sportesemény szervezője között létrejövő szerződés is megtiltathatja jogsértő felvételek készítését. E jogi alapok gyakorlatban történő végrehajtása alapos körültekintést igényel, hiszen ez sok nehézséggel járhat, valamint a szurkolókat is elidegenítheti. Továbbá figyelembe kell venni a drónok elleni fellépést, mivel ebben az esetben fizikai belépés az esemény helyszínére nem történik, valamint a nem zárt térben történő sporteseményeket (pl. városi futóverseny) is, amikor  bárki kontroll nélkül a sportesemény helyszínén tartózkodhat.

2.3 A sporttörvényben biztosított jogvédelem

A sporttörvény szerint a sporttevékenység, a sportversenyek, mérkőzések interneten történő közvetítésének, rögzítésének és ezek kereskedelmi célú hasznosításának engedélyezése a klubokat és szövetségeket megillető vagyoni értékű jogot képez. E rendelkezéssel a sporttörvény egy önálló jogi kategóriájú és hatékony – bár a gyakorlatban még nem tesztelt – védelmet teremt a jogtulajdonosok javára.

3. Összefoglalás

Az élő streamelés – akár a sugárzási jel átvételével, akár a helyszínen történő felvétel készítésével – egyre jelentősebb bevételveszteséget okoz a jogtulajdonosoknak. A jelenség előbb-utóbb hazánkban is erőteljesebben megjelenhet. Ezért a jogtulajdonosoknak mielőbb megfelelő stratégiát szükséges felállítaniuk a jogszerűtlen streamelés hatékony megakadályozására. A jog ehhez számos eszközt kínál, melyek innovatív kombinációjával a megfelelő hatás elérhető lehet.


1. Business and legal issues of unauthorized online streaming of sporting events

Live (re-)transmission of sporting events online is now commonplace. The challenges it brings are now very real as use of the online streaming platforms and social media becomes more prolific:

 • Rojadirecta or FirstRowSports – websites collecting the URLs of live streaming websites that re-transmit the sporting events by decoding the broadcast signal of sporting events.
 • Periscope or Snapchat Live Stores – live streaming applications enabling any user to live stream from anywhere at any time by means such as smartphones, cameras or drones.
 • YouTube, Facebook or Twitter – any user can upload sequences of sporting events recorded in the stadium or in the living room on the TV screen just seconds after they actually happen.

Unauthorized live streaming of sporting events can happen in two ways:

 • The broadcasting signal of the sporting event is decoded and the transmission is made public on websites (where ads and banners “await” the users).
 • Recording is made at the sporting event and uploaded onto the internet via online streaming platforms.

Using the above platforms breaks the exclusivity of media rights agreements. The hardest hit by this development have been sport rights holders who rely on media companies to buy broadcast rights, and the media companies who pay for the rights to broadcast the events.

2. Legal remedies for rights holders and their practical enforcement

Rights holders can have more remedies to tackle the challenges and to set up a solid strategy.

2.1 Copyright

Sports performance is not protected by copyright but parts of its broadcast (such as logos, music) and the signal of a broadcast are. Live streaming of broadcasts can therefore be taken down. Nonetheless, monitoring illegal streaming requires extensive resources not available to all rights holders. Actual damage amounts are hard to calculate. Making recordings of sporting events (e.g. by smartphones, drones) is not covered by copyright as there is no copyright being infringed. One possible solution could be to obtain site blocking orders like in the UK (i.e. blocking access to streaming servers by internet service providers), however it must  still be tested under Hungarian law. Effectively targeting the advertising revenues of the illegal streaming sites would make their business model untenable.

2.2 House rights

Remedies based on the ownership or exclusive use of the venue in combination with T&Cs when purchasing tickets could physically exclude access to the sporting events venue. Actual enforcement of these rights however requires careful consideration (not to alienate fans; considering drones and strategies for open venues such as marathons or bicycle races)

2.3 Protection in the Hungarian Sports Act

Transmission, recording and commercial licensing of sporting events are a sui generis proprietary right of sports stakeholders under the Hungarian Sports Act. This remedy could prove effective in practice although it has not yet been tested by courts.

3. Conclusions

Unauthorized live streaming of sporting events, through either decoding the broadcast signal or making recordings at the event, is becoming a real threat to rights owners. A solid strategy based on the combination of the legal remedies could solve this situation for the benefit of the rights owners.