Sportolók szponzorálási szerződésének felmondása / Termination of athlete endorsement contracts

[Please scroll down for the English version]

A szponzorálás fogalma és lényege

A jogirodalomban és a Sporttörvény meghatározásában is a sportszponzorálási szerződés fogalma a következő: a szponzorálás a szponzor és a szponzorált tartós vagy adott sportversenyre vonatkozó kommunikációpolitikai céllal, az ún. imázs transzferre irányulóan létrejött szerződéses kapcsolata, mely során a szponzor pénzt vagy egyéb anyagi előnyöket biztosít a szponzorált részére, míg a szponzorált sporttal kapcsolatos tevékenysége során a szponzort népszerűsíti, illetve lehetővé teszi, hogy sporttal kapcsolatos tevékenységét a szponzor üzleti kapcsolataiban felhasználhassa.

A szponzorált sportoló szerződésszegése és a kapcsolódó jogi problémák

A sportszponzorálás egyik legnépszerűbb és leghatékonyabb formája ismert és sikeres sportolók szponzorálása. A szerződés időtartama alatt azonban több esetben is előfordulhat, hogy a szponzorált sportoló valamilyen oknál fogva nem teljesíti szerződéses kötelezettségeit, és így a szponzorálás a jövőben nem éri el a célját. Ilyen esetekben a szponzornak általában már nem áll érdekében a szerződés fenntartása.

A sportoló szerződésszegését olyan magatartásformák valósíthatják meg, melyek alkalmasak imázsának, közmegítélésének rontására, és így hatással lehetnek a szerződéssel elérni kívánt célokra. Különösen ilyen sportolói magatartás lehet a fair play alapvető elveinek vagy a doppingtilalomnak a megsértése, valamint szerződésszegéshez vezethet a sportoló esetleges közmegbotránkozást kiváltó életvitele is.

Jogi szempontból – általában a kapcsolódó szerződéses rendelkezések hiánya miatt – a szponzorált sportoló szerződésszegése kérdésének megítélése gyakran jelent problémát. Többször ugyanis nehezen ítélhető meg, mely esetekben van szó a fair play, a doppingtilalom alapvető szabályainak megsértéséről vagy közmegbotránkozást kiváltó viselkedésről, életvitelről. Ráadásul kérdéses az is, hogy a sportoló ilyen magatartásának egyáltalán vane hatása a sportoló vagy a szponzor szerződéses kapcsolatára, a felek közmegítélésére, továbbá a szponzor által elérni kívánt imázstranszferre és így a gazdasági-kereskedelmi tevékenységére.

Szerződéses megoldások a jogi problémák elkerülésére

Az előzőkben kifejtettekre tekintettel a sportoló szerződésszegésszerű magatartásaival kapcsolatos viták elkerülése végett ajánlott a szerződésszegést jelentő magatartások teljes körű (esetleg példálózó jellegű) felsorolása a szponzorálási szerződésben. Ebben az esetben ugyanis a szponzorált sportoló szerződésszegésének megítélése egyszerű, ha a szerződésben konkrétan meghatározott magatartási kötelezettségét nem teljesíti (például ha megtagadja a szerződésben előírt interjún való részvételt vagy a szponzor termékeinek használatát, megjelenítését). Továbbá a sportoló szerződésben meghatározott kötelezettségeinek megszegése esetére a szponzor részére fizetendő – a felek körülményeihez és a szerződés egyéb sajátosságaihoz igazított – arányos mértékű kötbér kikötése is megfelelő megoldást jelenthet. E rendelkezések szerződésbe való felvétele a szponzor szempontjából azért is tekinthető előnyösnek, mivel a kötbér megfizetését akkor is követelheti, ha kára egyébként nem merült fel, ill. érvényesítheti a kötbér összegét meghaladó kárát és a szponzorált sportoló szerződésszegéséből eredő egyéb jogait is.

____________________________________________________________________________

Sponsors often face difficulties when it comes to terminating athlete endorsement contracts. In the absence of contractual provisions on the athlete’s behavior constituting breach of contract, it is not always clear whether the athlete does not perform his/her obligations as agreed to within the contract.

This note, after defining the term used for endorsement agreements under Hungarian law, highlights the legal issues surrounding the breach of athlete endorsement contracts. There are also some recommended provisions to be included in athlete endorsement contracts so that the sponsor can avoid any legal uncertainties regarding the termination of these agreements.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s