Fit and Proper Person Test a magyar labdarúgásban? / Fit and Proper Person Test in the Hungarian Football?

[Please scroll down for the English version]

Jelen bejegyzésben bemutatásra kerül az angol labdarúgásban alkalmazott ún. Fit and Proper Person Test lényege és céljai, valamint annak átültetési lehetőségei a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) szabályzataiba a magyar labdarúgás transzparenciájának és stabilitásának növelése érdekében.

Mi az a Fit and Proper Person Test?

Az angol Premier League kisebb módosításokkal már 2004 óta alkalmazza a közismert nevén Fit and Proper Person Test-nek nevezett szabályegyüttest (FPPT teszt). A Premier League hivatalos honlapján elérhető Premier League Kézikönyv 2012/2013-as kiadása Premier League Szabályok fejezetének a klubok pénzügyi helyzetére és irányítására vonatkozó F alfejezete ’Owners’ and Directors’ Test’ néven tartalmazza a kapcsolódó szabályokat a 110. oldalon.

Az előírások lényege szerint a klubok prudens és megfelelő működését biztosítandó egy Premier League klubnak sem tulajdonosai (fogalmához lásd a kézikönyv A.1.42. pontját a 79. oldalon), sem vezetői nem lehetnek olyan személyek,

  • akik meghatározott bűncselekményeket követtek el;
  • akik irányítása alatt egy klub korábban legalább két alkalommal fizetésképtelenné vált, ill.
  • akik egy másik Premier League klubban valamilyen módon érdekeltséggel rendelkeznek.

Ezen előírásokhoz kapcsolódóan az FPPT teszt részletesen meghatározza a vonatkozó eljárási kérdéseket (pl. előzetes átvilágítás és kapcsolódó nyilatkozatok kitöltése) és a szankciókat (pl. felfüggesztés) is. Emellett a ’Disclosure of Ownership’ (G alfejezet, 116. oldal) szerint valamennyi Premier League klub köteles nyilvánosságra hozni azon személyek nevét, akik legalább 10 %-os tulajdoni részesedéssel (’significant interest’) bírnak az érintett klubban. Összességében e szabályok célja a liga és a klubok anyagi stabilitásának erősítése, valamint a transzparencia növelése.

A Fit and Proper Person Test lehetséges alkalmazása a magyar labdarúgásban

A FPPT teszthez hasonló jellegű szabályzat bevezetése a magyar labdarúgásban is elképzelhető lehetne. A Sporttörvény az országos sportági szakszövetségek – így az MLSZ – alapvető feladataként határozza meg a sportág rendeltetésszerű működésének szabályzatok kiadásának segítségével való biztosítását. Ebből következően az FPPT teszthez hasonló teszt bevezetésének jogszabályi alapjai minden további nélkül adottak. Az MLSZ vonatkozó szabályai többek között a Büntető Törvénykönyvben megfogalmazott bűncselekményekre, a Csődtörvény fizetésképtelenségre, továbbá a Polgári Törvénykönyv többségi befolyásra vonatkozó előírásainak alapul vételével kerülhetnénk megfogalmazásra.

Az angol szabályokhoz hasonló előírások átültetésén kívül meggondolandó – bár jogi compliance szempontból kockázatosabb – lehet olyan szabályok bevezetése is, melyek pl. egy futballklubbal vagy annak tulajdonosával szemben bizonyos mértékű jegyzett tőkét, ill. árbevételt és/vagy nyereséget követelnének meg, hiszen pl. egy klub havi 100 millió forintos kiadásainak fedezése megkövetel egy tőkeerősebb befektetőt is. Ez különösen azért lehet fontos előfeltétel, mert egy futballklub működtetése nemhogy Magyarországon, még a legtöbb esetben Nyugat-Európában sem nyereséges. Persze a tulajdonosi „tőkeinjekciókat” – már ha hazánkban egyáltalán (egy-két kivételtől eltekintve) találkozunk ilyennel – az UEFA által bevezetni kívánt Financial Fair Play „break even” szabályainak fényében is értékelni szükséges.

Figyelembe veendő jogi megfontolások egy magyar Fit and Proper Person Test esetén

A kapcsolódó rendelkezések esetleges bevezetésekor az MLSZ-nek kifejezetten figyelemmel kellene lennie arra, hogy a Sporttörvény által ráruházott szabályozási jogosultságának határait ne lépje át, különösen gondolva ezzel összefüggésben a Versenytörvény tiltott versenykorlátozásra és gazdasági erőfölénnyel való visszaélés tényállásaira, tovább az EU által biztosított áruk, szolgáltatások és tőke szabad mozgására vonatkozó előírásokra. Tekintettel az EU-s sportszektorhoz kapcsolódó joggyakorlatra az esetlegesen bevezetendő szabályzatnak a fentebb bemutatott célok eléréséhez szükségesnek és arányosnak kell lennie, valamint egy legitim, elsősorban a Sporttörvénnyel és a Versenytörvénnyel összeegyeztethető célt kell követnie, továbbá a szabályok alkalmazásának előre meghatározott és átlátható módon, valamennyi érintettel szemben egyformán kell történnie.

Összegzés

A magyar labdarúgás stratégiájának kialakításakor figyelembe vehetők lehetnek a fent írt gondolatok is. Hasonló szabályzatok bevezetésével minden bizonnyal elkerülhetők lennének az olyan „kálváriák”, amelyek a magyar labdarúgó klubok adás-vétele vagy vezetőinek kinevezése körül már több alkalommal kialakultak. Bár az ilyen szabályok alkalmazása pluszköltségeket jelentene, azok bevezetése a magyar futball egészségesebb és átláthatóbb működéséhez mindenképpen hozzájárulna.

_________________________________________________________________________

First, this note provides a brief description of the ’Fit and Proper Person Test’ as defined in the Premier League Handbook 2012/13 under section F ‘Owners’ and Directors’ Test’ and section G ‘Disclosure of Ownership’. Second, there are some recommendations for how to properly implement these rules of the Premier League into the regulations of the Hungarian Football Association considering the related Hungarian legal environment.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s