Az észak-amerikai sportmodell / The North-American Model of Sports Organization

[Please scroll down for the English version]

Az NFL, az NBA vagy akár az NHL egyre növekvő népszerűségnek örvendenek hazánkban is. Szervezésben, lebonyolításban az említett észak-amerikai professzionális ligák több szempontból jelentősen eltérnek az ún. európai sportmodell piramisszerű felépítésétől. Jelen bejegyzésben ezen eltérések és a kapcsolódó gazdasági-jogi háttér kerülnek bemutatásra.

Joint venture-ök és franchise-ok

Az öt nagy észak-amerikai professzionális sportliga, a National Football League (NFL), a National Basketball Association (NBA), a National Hockey League (NHL), a Major League Baseball (MLB) és a Major League Soccer (MLS) ún. joint venture-ként funkcionál, mely egymástól független és egymással horizontális szinten lévő franchise-ok társulása, kvázi közös vállalkozása. Tulajdonképpen az egyes franchise-ok (csapatok) ilyen formában csak a ligától származtatott derivatív jogokkal rendelkeznek.

Gazdasági-piaci érdekeik érvényesítése végett a joint venture-ök külsőleg egységesen lépnek fel, és ezáltal elsősorban maga a joint venture mint gazdasági egység generál kereskedelmi bevételi lehetőségeket az egyes franchise-oknak. A franchise-ok tehát csak a pályán versenyeznek egymással, a pályán kívül egymás gazdasági érdekeinek előmozdítása végett szorosan együttműködnek a joint venture szervezeti keretei között. Ezt elősegítendő a joint venture több korlátozást ír elő franchise-ai számára, így például a salary cap (fizetési sapka), a játékosok szabadon való átigazolásának korlátozása, a draft rendszer vagy a luxusadók formájában. Az öt joint venture franchise-ai zárt rendszert alkotnak – az egyes franchise-ok a joint venture által meghatározott feltételek teljesítésével kvázi „bevásárolhatják magukat” az adott ligába –, az Európában ismert feljutás és kiesés a klasszikus értelemben itt nem használatos.

A jogi háttér

E joint venture-ök és franchise-aik struktúráját mindenekelőtt az egyes munka- és versenyjogi szabályozások kombinációja jellemzi. A fentebb írt munkajogi jellegű korlátozásokat (pl. maximum fizetések, átigazolási szabályok) a Clayton Act-ben és a Wagner Act-ben foglalt kivételes rendelkezések teszik lehetővé. Látható továbbá, hogy mindezen előírások erőteljesen korlátozzák az egyes franchise-ok közötti szabad gazdasági versenyt. A hatályos Sherman Act előírásai fényében a franchise-ok ilyen „társulása” versenyt korlátozó megállapodást jelent, azonban a ligák (és a jogirodalom egy részének) felfogása szerint a joint venture-ök vonatkozásában nem kartellről, hanem ún. single entity-kről van szó, és ezért pusztán „belső” és nem vállalkozások közötti összehangolt magatartásról beszélhetünk. Mindenesetre az amerikai bíróságok az általuk alkalmazott „unity of interest” teszt alapján egyelőre még nem osztják ezt a nézetet – még a legújabb liga, az MLS esetében sem, ahol pedig maga az MLS az egyes franchise-ok tulajdonosa –, hanem a ligák tevékenységét az általános versenyjogi szabályok szerint vizsgálják.

[Jelen bejegyzés alapjául James A. R.: Nafziger: ‘A Comparison of the European and North American Models of Sports Organisation’ (The International Sports Law Journal, July–October/2008) tanulmány szolgál, mely on-line elérhető itt.]

További érdekességek az észak-amerikai ligákkal összefüggésben

Kapcsolódó interjúm a nagy port kavaró NFL agyrázkódási perekről a The Business of Football honlapon:. Az agyrázkódásokkal kapcsolatos perek II. – Interjú Rippel-Szabó Péterrel

Kapcsolódó posztjaim:

___________________________________________________________________________

Popularity of watching live coverage of NFL, NHL or NBA has steadily grown in Hungary in recent times. Viewers and fans may know that there are some significant differences between the European and North-American models of sports organisation. Whereas European sports are based on the so called ‘pyramid structure’, the North-American professional leagues are classified as a joint ventures of separate and partially independent franchises. This note briefly describes the system of joint ventures and franchises, the impact of the Clayton, Wagner and Sherman Acts on the North-American professional leagues as well as ‘the single entity’ theory and ‘unity of interest test’.

The note is based on the article ‘A Comparison of the European and North American Models of Sports Organisation’ written by James A. R.: Nafziger (The International Sports Law Journal, July–October/2008). The article is accessible on-line here.]

My recent interview in English on the NFL concussion litigation on the website ‘The Business of Football’: The concussion litigation II. – Interview with Péter Rippel-Szabó

My related posts in English:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s