A Gigi Becali-ügy: a labdarúgókat sem lehet hátrányosan megkülönböztetni az EU jog alapján / The Gigi Becali case: discrimination of footballers is not allowed under EU law

[Please scroll down for the English version]

Az Európai Unió Bírósága (EUB) szerint hátrányosan megkülönböztető munkaerő-felvételi politikát folytatott Gigi Becali, az FC Steaua Bukarest “támogatója” (a gyakorlatban tulajdonosa) azon nyilatkozatával, mely szerint klubja soha nem alkalmazna homoszexuális labdarúgót. Az egyik EU-s jogszabály szerint ugyanis az egyenlő bánásmód keretei között tilos a szexuális irányultságon alapuló megkülönböztetés a foglalkoztatás és a munkavégzés tekintetében. Jelen bejegyzésben röviden bemutatásra kerülnek az ügy körülményei és az EUB döntésének lényege.

Becali nyilatkozata után egy román jogvédő szervezet, az Accept panaszt nyújtott be Becali és az FC Steaua Bukarest ellen az illetékes román hatósághoz azon alapon, hogy a klubnál a munkaerő-felvétellel kapcsolatban sérül az egyenlő bánásmód elve. Miután az érintett hatóság döntését az Accept megfellebbezte, az eljáró román bíróság ún. előzetes döntéshozatalra az EUB elé utalta az ügyet.

Az EUB elsőként is leszögezte, hogy a labdarúgók – ahogy az már a híres (hírhedt?) Bosman-ügyben megállapításra került – az EU jog értelmében munkavállólalaknak minősülnek. Ebből következően a sport gyakorlása mint gazdasági tevékenység az uniós jog hatálya alá tartozik és arra irányadók az uniós egyenlő bánásmódra vonatkozó előírások is.

A konkrét ügyben az EUB végül kimondta, hogy  egy munkáltató – tehát a Steaua Bukarest – nem tudja megcáfolni a hátrányosan megkülönböztető munkaerő felvételi-politika folytatására utaló tények fennállását azon kijelentésre szorítkozva, hogy a homofób munkaerő-felvételi politika fennállását sugalmazó nyilatkozatok olyan személytől – azaz Becalitól – származnak, aki bár állítása és a látszat szerint a munkáltató irányításában fontos szerepet tölt be, a munkaerő-felvételi kérdésekre vonatkozóan nem rendelkezik döntési joggal. Az EUB azt is figyelembe vette, hogy az FC Steaua Bukarest mint munkáltató nem határolódott el egyértelműen Becali kijelentéseitől. Összességében tehát egy labdarúgó klub esetében a klub vezetőjének nyilatkozata is megalapozhatja a diszkriminatív munkaerő-felvételi politika alkalmazását.

Fentiek tükrében minden sportban tevékenykedőnek érdemes tartózkodnia olyan kijelentésektől, amelyek a sportolók  vallását vagy meggyőződését, fogyatékosságát, életkorát vagy szexuális irányultságát érintve hátrányt jelenthetnek  a foglalkoztatás és munkavégzés tekintetében.

____________________________________________________________________________

This note briefly looks into to ‘infamous’ Gigi Becali case decided by the European Court of Justice (ECJ). In an interview Gigi Becali, ‘patron’ of Romanian football club FC Steaua Bucharest, had stated that he would never hire a homosexual player. After the case was referred to the ECJ for preliminary ruling the ECJ concluded that an employer (i.e. the football club) cannot deny the existence of facts from which it may be presumed that it has a discriminatory recruitment policy by asserting that the statements indicative of a homophobic recruitment policy come from a person (i.e. Becali) who, while claiming to play an important role in the management of that employer and appearing to do so, is not legally capable of binding it in recruitment matters.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s