Előadás: Országos esport szövetségek szabályrendszerének megalkotása – gyakorlati útmutató / Presentation: A practical guide to establishing the regulatory framework for a national esports federation

[Please scroll down for the English version]

A Testnevelési Egyetem által harmadik alkalommal megrendezett Sport és Innováció nemzetközi konferencián angolul tarthattam előadást országos esport szövetségek szabályrendszerének megalkotásáról gyakorlati szempontok alapján. Jelen bejegyezésemben röviden bemutatom, hogy miről beszéltem, valamint az előadásom diáit is megosztom.

Az előadás hasznos referencia-útmutatóként kívánt szolgálni egy országos jelleggel működő esport szövetség szabályrendszerének megalkotásához egy olyan gyakorlatorientált szabályozási rendszert bemutatva, amelyet bármilyen esport szövetség elfogadhat és alkalmazhat függetlenül a székhelyén irányadó jogtól és a működési területétől.

Az előadás rávilágított az alapítás fő elemeire, valamint a szövetség szabályzatainak céljára és felépítésére. Ezután bemutatta a valószínűleg valamennyi esport szövetséget érintően felmerülő kulcskérdéseket, és azokra egy esport szövetség számára nyújtott tanácsadásom során szerzett tapasztaltaim alapján megoldási javaslatokat vetettem fel.

Az előadás lényegi pontjai az alábbiak:

 • A játékosok státusát, regisztrációját és átigazolását érintő szabályoknak egyértelmű és könnyen kezelhető rendszert kell biztosítaniuk, valamint rugalmasnak kell lenniük a regisztrált játékosok és tagszervezetek száma folyamatos növekedésének elősegítése érdekében anélkül, hogy a versenyek integritását veszélyeztetetnék.
 • A versenyszabályoknak figyelembe kell venniük az amatőr és a hivatásos játékosokat, a versenyt lebonyolító platformok szerepét, valamint az online kvalifikációs fordulók megfelelő lebonyolítását is.
 • A vagyoni értékű jogok hasznosítása során alkalmas módon kezelni szükséges az érdekelt feleket – különösen a játékkiadókat – megillető szellemi tulajdonjogokkal és egyéb jogokkal összefüggésben felmerülő kérdéseket, továbbá javasolt tekintettel lenni az esportban megszokott „freemium” hasznosítási modellre is.
 • Az adatvédelmi szabályoknak lehetővé kell tenniük az esportban kiemelt értékkel bíró szofisztikált adatbázisok felépítését, valamint megoldást kell biztosítaniuk a versenyeken részt vevő jelentős számú játékos adatainak kezelésére és azok harmadik fél platformszolgáltatók részére történő továbbítására.
 • Az esportolók többsége fiatal, valamint az esport gyakran kerül pszichés és fizikai jólétet károsító tevékenységként említésre. Ezért kulcsfontosságú a játékosok védelme és oktatása. A szövetségnek az esport kedvező hatásait elősegítő és támogató, illetve a játékosok hatékony védelme és oktatását biztosító intézkedéseket ajánlott elfogadnia.
 • A dopping és e-dopping, valamint a versenyek integritását veszélyeztető egyéb tevékenységek megelőzése és leküzdése esetén figyelemmel kell lenni a szabályzatok tényleges végrehajtását megnehezítő körülményekre, különösen arra, hogy a játékosok otthon „edzenek” és hogy a csak online versenyfordulók száma jelentős.
 • A szövetségnek folyamatosan tekintettel kell lennie a szerencsejátékra vonatkozó jogszabályi előírásokra, különösen a videojátékokban felmerülő szerencseelemeket, a skin-eket és a loot box-okat érintően.

(Az előadásom diái az angol nyelvű szöveg alatt találhatók.)

_____________________________________________

The University of Physical Education (Budapest) organised the international Sports and Innovation Conference for the third time.  I was lucky enough to present about the practical aspects of establishing the regulatory framework for a national esports federation in English. In this blog I have shared my thoughts and the slides of my presentation.

My presentation aimed to act as a useful reference guide for establishing the regulatory framework for a national esports federation. It introduced a pragmatic structure for regulations that an esports federation can adopt regardless of where it is incorporated or its scope of territorial activity.

The presentation explained the main elements of establishment and the purpose and structure of the federation’s regulations. Then it explored issues that are likely to be encountered from the perspective of the esports federations and provided solutions by sharing my experience in advising an esports federation.

The key aspects of the presentation were the following:

 • The regulations on the status, registration and transfer of players should provide for a clear and easy-to-handle system and be flexible to facilitate the continuous growth of the number of registered players and member clubs but without compromising the integrity of competitions.
 • The rules for competitions should consider amateurism vs. professionalism and deal with hosting platforms and online qualifying rounds.
 • The exploitation of rights should appropriately deal with IP rights of the stakeholders, especially concerning the games publishers and the “freemium” model of rights exploitation in esports.
 • The data protection rules should enable to build a tailored database which is a key asset in esports, to deal with the handling the data of large number of participants in competitions and with the transmission of data to third party platform service providers.
 • Many esports players are young and esports are often associated with harm to psychological and physical well-being. Therefore, player safeguarding and education is a key point. So the federation should adopt measures promoting the positive effects of esports and create a framework for the effective protection and education of players.
 • The anti-doping, e-doping and other integrity rules should take into account that players “training” at home and online qualifying rounds make the actual monitoring and enforcement difficult. Yet the rules should make it possible to prevent any acts compromising the integrity of competitions.
 • Federations should continuously monitor no to fall foul of gambling regulations, especially regarding the chance element of games, skins and loot boxes.

One thought on “Előadás: Országos esport szövetségek szabályrendszerének megalkotása – gyakorlati útmutató / Presentation: A practical guide to establishing the regulatory framework for a national esports federation

 1. Fantastic presentation, Péter. Seems very complete, would love to be there.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s