Magyar jogszabályok / Hungarian laws

Sporttal kapcsolatos legfontosabb, hatályos magyar jogszabályok listája / List of most important Hungarian laws in force regulating sporting activity

Törvények / Acts

 • 2004. évi I. törvény a sportról / Act I of 2004 on sport
 • 1996. évi LXV. törvény az egyes sportcélú ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről / Act LXV of 1996 on the status of real estate with sporting purpose
 • 2003. évi LXIII. törvény Európa Tanács keretében, Strasbourgban, 1985. augusztus 19-én létrejött, a sporteseményeken, különösen a labdarúgó-mérkőzéseken megnyilvánuló nézői erőszakról és nem megfelelő viselkedésről szóló Egyezmény kihirdetéséről / Act LXIII of 2003 on the implementation of the European Convention on spectator violence and misbehaviour at sports events and in particular at football matches agreed by the member States of the Council of Europe on 19 August 1985
 • 2003. évi LXXVIII. törvény az Európa Tanács keretében Strasbourgban, 1989. november 16-án létrejött, a tiltott teljesítményfokozó szerek és módszerek használata elleni Egyezmény kihirdetéséről / Act LXXVIII of 2003 on the implementation of the Anti-doping Convention agreed by the member States of the Council of Europe on 16 November 1989
 • 2008. évi LX. törvény az olimpiai jelkép oltalmáról szóló, Nairobiban, 1981. szeptember 26-án elfogadott szerződés kihirdetéséről / Act LX of 2008 on the implementation of the Nairobi Treaty on the Protection of the Olympic Symbol adopted at Nairobi on September 26, 1981
 • 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról / Act CLXXV of 2011 on the freedom of association, legal status of public benefit organizations, operation and support of civilian organizations

Kormányrendeletek / Government decrees

 • 38/2004. (III. 12.) Korm. rendelet az olimpiai központokról / Government Decree 38/2004 (III. 12.) on the Olympic centers
 • 39/2004. (III. 12.) Korm. rendelet a sportfegyelmi felelősségről / Government Decree 39/2004 (III. 12.) on disciplinary liability in sport
 • 40/2004 (III. 12.) Korm. rendelet a Nemzet Sportolója Címről / Government Decree 40/2004 (III. 12.) on the Award of the Nation’s Athlete
 • 41/2004. (III. 12.) Korm. rendelet az olimpiai járadékról / Government Decree 41/2004 (III. 12.) on the Olympic pension
 • 54/2004. (III. 31.) Korm. rendelet a sportrendezvények biztonságáról / Government Decree 54/2004 (III. 31.) on the safety at sporting events
 • 157/2004. (V. 28.) Korm. rendelet a sport területén képesítéshez kötött tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítések jegyzékéről / Government Decree 157/2004 (V. 28.) on the list of qualifications necessary for practicing certain activities in the field of sport
 • 166/2004. (V. 21.) Korm. rendelet az állami sportinformációs rendszerről / Government Decree 166/2004 (V. 21.) on the public sports information system
 • 215/2004. (VII. 13.) Korm. rendelet a sportorvoslás szabályairól és a sportegészségügyi hálózatról / Government Decree 215/2004 (VII. 13.) on the regulations of sports physicians’ activity and healthcare network for sport
 • 99/2007. (V. 8.) Korm. rendelet a sportbeli dopping elleni nemzetközi egyezmény kihirdetéséről / Government Decree 99/2007 (V. 8.) on the implementation of  the International Convention Against Doping In Sport
 • 43/2011. (III. 23.) Korm. rendelet a doppingellenes tevékenység szabályairól / Government Decree 43/2011 (III. 23.) on the regulations of anti-doping
 • 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól / Government Decree 107/2011 (VI. 30.) on the procedural rules relating to the support scheme of the five most popular team sports in Hungary
 • 200/2013. (VI. 13.) Korm. rendelet egyes kimagasló sporteredmények állami jutalmáról / Government Decree 200/2013 (VI. 13.) on the public rewards for certain outstanding sporting achievements
 • 4/2002. (V. 8.) ISM rendelet az állami sportinformációs rendszerből teljesített adatszolgáltatás igazgatási szolgáltatási díjairól / ISM decree 4/2002 (V. 8.) on the fee of provision of data form the public sports information system

Egyéb rendeletek / Further decrees

 • 3/2004. (III. 23.) GyISM rendelet az egyes sportcélú ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló 1996. évi LXV. törvény szerinti méltányossági hozzájárulás eljárási szabályairól / GyISM decree 3/2004 (III. 23.) on the procedural rules of equitable and fair consent under Act LXV of 1996 on the status of real estate with sporting purpose
 • 16/2004. (V. 18.) OM-GyISM együttes rendelet az iskolai sporttevékenységről / OM-GyISM joint decree 16/2004 (V. 18.) on the sporting activity at schools
 • 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet a látvány-csapatsportok támogatásával összefüggő sportfejlesztési program jóváhagyására és a támogatási igazolás kiadására irányuló hatósági eljárásban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról / NEFMI decree 39/2011 (VI. 30.) on the fee payable relating to the support scheme of the five most popular team sports in Hungary
 • 27/2013. (III. 29.) EMMI rendelet az állami sport célú támogatások felhasználásáról és elosztásáról / EMMI decree 27/2013 (III. 29.) on the use and distribution of public support for sport

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s