Publikációim / My publications

Alább elérhető teljes publikációs listám (tankönyv, tanulmányok jogi folyóiratokban és on-line, szakdolgozatok, konferencia-előadások, interjúk és sajtómegjelenések, on-line cikkek). Írásaim többsége magyar nyelvű, azonban több publikációm angol vagy német nyelven készült. Valamennyi publikációm címe angolul is megadásra került.

Here you will find a complete list of my publications (textbook, articles in law journals and on-line, university papers, conference presentations, interviews and press appearances, on-line contributions). The majority of my articles are in Hungarian, however some of my publications were written in English or German. All of my publications have an English title.

TANKÖNYV / TEXTBOOK

 • Sportjog II. – A sport civiljoga, Budapest 2011 (szerkesztő: Princzinger Péter, szerzők: Miskolczi-Steurer Annamária – Princzinger Péter – Rippel-Szabó Péter     [‘Sports Law II. – The Civil Law of Sport’ – Budapest 2011, editor: Péter Princzinger, authors: Annamária Miskolczi-Steurer – Péter Princzinger – Péter Rippel-Szabó]            Általam írt fejezetek: Jogviták rendezése a sportban; A sport alapvető versenyjogi vonatkozásai; A sportversenyen való részvételhez kapcsolódó licencszerződések; A sporttal kapcsolatos vagyoni értékű jogok használatának engedélyezésére irányuló kereskedelmi szerződések; Sportbiztosítási szerződések     [I’m author of the chapters: ‘Dispute Resolution in Sport’; ‘The Core Connections between Sport and Competition Law’; ‘Licence Agreements on the Participation in Sports Competitions’; ‘Agreements on the Exploitation of Sports Rights’; ‘Sport Insurance Contracts’]

TANULMÁNYOK JOGI FOLYÓIRATOKBAN ÉS ON-LINE / ARTICLES IN LAW JOURNALS AND ON-LINE

 • Sport-Sponsoring im ungarischen Recht (Sports sponsorship in Hungarian law) – In: Impulse des Sportrechts – editor: Prof. Dr. Klaus Vieweg, publisher: Duncker & Humblot, Berlin 2015
 • A sporttevékenységgel összefüggő vagyoni értékű jogok jogtulajdonosi és értékesítési kérdései – Magyar Jog, 2012/6. szám     [‘Ownership and Exploitation Issues of Sports Rights’ – in: Magyar Jog (‘Hungarian Law’) – a Hungarian law journal, Vol. 2012 Nr. 6]
 • Az EUB Murphy-ügyben hozott ítélete és várható hatásai a sportközvetítési jogok piacán – Infokommunikáció és Jog, 2012/1. szám     [‘Judgment of the CJEU in the Murphy-case and its Potential Ramifications on the Sports Broadcasting Market’ – in: Infokommunikáció és Jog (‘Infocommunications and Law’) – a Hungarian law journal, Vol. 2012 Nr. 1]
 • A TV-s sportközvetítési jogok használatának engedélyezésére irányuló szerződések – Infokommunikáció és Jog, 2011/5. szám     [‘Agreements on Exploitation of TV Broadcasting Rights to Sports Events’ – in: Infokommunikáció és Jog (‘Infocommunications and Law’) – a Hungarian law journal, Vol. 2011 Nr. 5]
 • A sportjog bűvöletében – Prof. Dr. Klaus Vieweg: Faszination Sportrecht c. munkájának magyar nyelvű fordítása – 2011.02.21     [Klaus Vieweg: ‘Faszination Sportrecht’ (The Appeal of Sports Law) – official Hungarian translation – 21.02.2011]
 • Az európai futball megreformálásához az Európa jog tükrében – Európai Jog, 2010/1. szám      [‘On the Reform of European Football in the Light of European Law’ – in: Európai Jog (‘European Law’) – a Hungarian law journal, Vol. 2010 Nr. 1]
 • Vertragsrechtliche Probleme des Sport-Sponsoring im deutschen und ungarischen Recht – De iurisprudentia et iure publico, 2010/1. szám     [‘Legal Issues of Sport Sponsorship Agreements in German and Hungarian law’ – in: De iurisprudentia et iure publico – a Hungarian law journal, Vol. 2010 Nr. 1]
 • Europarechtliche Grundlagen der mitgliedstaatlichen Pflichten zur polizeilichen Gefahrenabwehr von professionellen Fußballspielen – De iurisprudentia et iure publico, 2009/3-4. szám     [‘Obligations of Member States pursuant to European Law to Averting Danger by Police in connection with Professional Football Matches’ – De iurisprudentia et iure publico – a Hungarian law journal, Vol. 2009 Nr. 3/4]

SZAKDOLGOZATOK / PAPERS

 • Vertrags-, verbands- und kartellrechtliche Probleme des Sport-Sponsoring-Vertrages – Rechtsvergleich zwischen Deutschland und Ungarn unter Berücksichtigung des Europarechts – Magister LL.M. diplomamunka, 2009 – Friedrich-Alexander Universität Erlangen Nürnberg     [Legal Issues of Sport Sponsorship Agreements from the Viewpoint of the Law of Contracts, Associations and Cartels – Legal Comparison between Germany and Hungary considering the European Law’ – Magister LL.M. thesis, 2009 – Friedrich-Alexander Universität Erlangen Nürnberg]
 • A hivatásos sportolók sportszolgáltatási szerződése – Szakdolgozat, 2007 – Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar     [Professional Athlete Contracts – Thesis, 2007 – University of Pécs Faculty of Law]

KONFERENCIA-ELŐADÁSOK / CONFERENCE PRESENTATIONS

 • Betting-originated funding of (grassroots) sport – expert workshop, participant – TMC Asser Instituut, The Hague, 10 June 2013
 • Új Eldorádó? – Az online sportfogadás mint vagyoni értékű jogXIV. Infokommunikációs Szakmai Nap, Pécs, 2013.04.19.     [Right to bet as proprietary right – New Eldorado? – XIV. Infocommunications Working Day, Pécs (Hungary), 19.04.2013]

INTERJÚK  ÉS SAJTÓMEGJELENÉSEK / INTERVIEWS AND PRESS APPEARANCES

 • Furcsa szabály (a mindennemű sporttevékenységtől való eltiltás) – Nemzeti Sport, 2015.01.20.      [Odd regulation – on the ban of a football player, Nemzeti Sport, 20.01.2015]
 • Sokallja a FIFA a jutalékot – Világgazdaság, 2014.10.02      [The new FIFA regulations on intermediaries – Világgazdaság, 02.10.2014]
 • Sportközvetítési és filmes jogok: tiltott versenykorlátozást jelent a kizárólagosság? – Napi Gazdaság, 2013.12.09       [Premium pay-TV rights – does exclusivity restrict competition? – Napi Gazdaság, 09.12.2013]

ON-LINE CIKKEK / ON-LINE CONTRIBUTIONS

PPKE-JÁK Versenyjogi Kutatóközpont / PPKE-JÁK Competition Law Research Centre:

Sportsmarketing.hu:

E.SZER.INT blog:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s