2013-as kiemelkedő ügyek, amelyek 2014-et és a jövőt is meghatározhatják

Ahogy olvasóim megszokhatták, blogomon általában olyan ügyekről írok, melyek jogi megítélése, kimenetele vagy akár egyszerű megtörténte jelentős módon befolyásolhatja a sport világának jövőjét. Így ezen események akár ránk, szurkolókra és sportbarátokra is kihatással bírhatnak. A 2013-ban a blogomon publikált 21 bejegyzésemből az év utolsó napján alább összegyűjtöttem néhány olyan esetről szóló írásomat, mely ügyek a 2014-es évre is átnyúlnak és a sport jövőjét meghatározóan átformálhatják. Lássuk a Paris Saint Germain-t és az UEFA Financial Fair Play-t, a Neymar ügyletet, a 2022-es katari VB-t, a sportmédia piac nagy kérdéseit, továbbá az FC Barcelonának és a Real Madridnak nyújtott állami támogatásokat!

  • 2013.02.04 – Jog, marketing és sport – a fair play határmezsgyéin – Idén januárban a Qatar Tourism Authority négy évre szóló szponzorálási szerződést kötött a francia Paris Saint-Germain labdarúgó klubbal. A megállapodás értéke 650 millió euró. A szerződés azonban könnyen az UEFA által előírt Financial Fair Play licencrendszer előírásaiba ütközhet. Hogyan vizsgálja majd az UEFA a kapcsolt vállalkozások közötti jogügyleteket, illetve kizárnak-e igazi nagycsapatokat a Bajnokok Ligájából?
  • 2013.07.12 – Neymar Barcelonához igazolása – miért részesülhettek harmadik személyek is az átigazolási díjból? – A nyári nemzetközi labdarúgó átigazolási szezon egyik slágere Neymar FC Barcelonához igazolása volt. A katalán csapat 57 millió eurót fizetett ki a labdarúgó játékjogának megszerzéséért. A sajtóban megjelent hírek szerint a Santos – Neymar korábbi csapata – az említett 57 millióból csupán alig több mint 9 millió euróhoz jutott. Hogyan küzd meg a FIFA a “játékoskereskedelemmel”, illetve mi lesz a Neymar-ügy vége, különösen hogy már a spanyol hatóságok sikkasztás miatt is vizsgálódnak?
  • 2013.10.15 – Kártérítés a katari VB téli rendezése miatt? – Az elmúlt időszakban egyre erőteljesebben teret nyernek azok az érvek, melyek szerint a 2022-es katari VB-t – tekintettel az országban június-júliusban uralkodó hőségre – nem nyáron, hanem télen kellene megrendezni, megóvva ezzel elsősorban a labdarúgók és a szurkolók egészségét. Amennyiben azonban a VB az eredeti tervek szerint nyár helyett télen kerülne megrendezésre, több a rendezés jogára pályázott ország – elsősorban Ausztrália – kártérítési igény érvényesítését tervezi a FIFA ellen. Mi lesz a katari VB-vel, különös tekintettel a többi kapcsolódó “botrányra” is?
  • 2013.11.28 – Hamarosan versenyjogi vizsgálat indulhat a sportmédia piacon – Küszöbön áll a prémium sportközvetítési jogok értékesítésének EU joggal való összeegyeztethetőségének vizsgálata. Az Európai Bizottság szerint az említett jogok tagállamonként történő kizárólagos értékesítése – az EU céljaival szöges ellentétben – mesterségesen felosztja az egységes európai piacot. Jogsértőnek találják-e az EU-s szervek a jelenlegi jogértékesítési szisztémát, és ha igen, jelentősen megváltozhatnak-e az eddig megszokott televízió-nézési szokásaink, illetve milyen alternatív értékesítési rendszert dolgoznak ki a jogtulajdonosok?
  • 2013.12.30. – EU vizsgálat: forrósodik a talaj az FC Barcelona és a Real Madrid talpa alatt – Karácsony előtt az Európai Bizottság közleményben tudatta, hogy hivatalos vizsgálatot indít több spanyol labdarúgó klub – közöttük az FC Barcelona és a Real Madrid – esetében a részükre a spanyol állam által nyújtott tiltott állami támogatások miatt. Amennyiben a vizsgálat jogsértést állapít meg, az érintett csapatoknak súlyos eurómilliókat kell visszafizetniük a spanyol állam részére. Helyzeti előnyt veszítnek a spanyol óriások az európai versenyben, illetve valóban szankiconálnak-e minden állami támogatást az európai profi klubfutballban?

A felvetett kérdésekkel összefüggésben a bejegyzéseim minden esetben bemutatják az ügyekben várható fejleményeket és kilátásokat. Emellett ezúton kívánok olvasóimnak boldog új évet! Bízom benne, hogy a 2014-es évben is meglátogatjá(to)k és olvassá(to)k a blogot.

Kártérítés a katari VB téli rendezése miatt? / Compensation for organising the Qatar WC in the winter?

[Please scroll down for the English version]

Immáron lassan három éve, hogy a FIFA végrehajtó bizottsága – egyébként a korábbi szokásokat megtörve – egyszerre döntött a 2018-as és a 2022-es férfi felnőtt labdarúgó világbajnokságok rendezési jogainak odaítéléséről. A 2018-as VB-t Oroszország, míg a 2022-es VB-t Katar rendezheti. Az elmúlt időszakban egyre erőteljesebben teret nyernek azok az érvek, melyek szerint a 2022-es katari VB-t – tekintettel az országban június-júliusban uralkodó hőségre – nem nyáron, hanem télen kellene megrendezni, megóvva ezzel elsősorban a labdarúgók és a szurkolók egészségét. Amennyiben azonban a VB az eredeti tervek szerint nyár helyett télen kerülne megrendezésre – melyről a FIFA  jelenlegi információk alapján előreláthatólag csak 2015-ben dönt -, több a rendezés jogára pályázott ország – elsősorban Ausztrália – kártérítési igény érvényesítését tervezi a FIFA ellen. Jelen bejegyzésben egy ilyen igény érvényesíthetőségéről lesz szó.

Háttér és tényállás

A labdarúgó világbajnokságok tradicionálisan négy évente, június-július hónapokban kerülnek megrendezésre. A  FIFA a labdarúgás legfőbb nemzetközi szervezeteként a VB rendezési jogának országok részére való odaítélését, az esemény kereskedelmi jogainak értékesítését és a rendezés megfelelő lefolytatását igazgatja és felügyeli. A vendéglátó ország személyéről mindenkor az érintett világbajnokság előtt kellő időben, évekkel az esemény megrendezése előtt dönt a FIFA végrehajtó bizottsága. (Egyébként az orosz és katari rendezésről döntő szavazást övező vesztegetési botrányok miatt a FIFA alapszabály megváltoztatásra került, azaz a 2026-os VB-ről már a FIFA közgyűlése fog dönteni a végrehajtó bizottság helyett az utóbbi által kiválasztott három kandidáló ország közül (lásd FIFA alapszabály 80. cikk 1. és 2. pontok).

A FIFA pályázati anyagok szerint valamennyi pályázónak az északi félteke nyári hónapjaiban megrendezendő világbajnokságra tekintettel kellett pályázatát összeállítania, azaz a pályázati eljárás lényeges részét képezte az, hogy a nyertes rendező ország a VB-t június/július hónapokban rendezné. Bár a katari pályázatról készült hivatalos FIFA elemzés 7-8. oldalai is kiemelik, hogy Katarban az említett időszakban nagyon meleg van (nappal 37 fok, míg éjszaka is legalább 31 fok van), a FIFA végrehajtó bizottsága mégis Katarnak ítélte a VB rendezési jogát. A katari rendkívüli nyári meleg miatt a FIFA-n (és egyébként az UEFA-n) belül, továbbá más források felvetése alapján is egyre inkább teret nyert az az elképzelés, mely szerint a világbajnokságot inkább január/februárban kellene megrendezni a játékosok, szurkolók és egyéb érintett személyek egészségének megóvása végett.

Az ausztrál kártérítési igény és megalapozottsága

A 2022-es VB-re kandidált országok egyike Ausztrália – amely egyébként a szavazás első körében egyetlen megnyert szavazattal esett ki a versenyből – nemrégen bejelentette, hogy az ausztrál labdarúgó szövetség (“FFA”) kárigény érvényesítését fontolgatja a FIFA-val szemben. Az FFA álláspontja szerint  a pályázati feltételek esetleges utólagos módosítása – tehát a nyári helyett téli lebonyolítás – “jogellenesnek” tekinthető, mivel az FFA a pályázatokat a nyári megrendezés körülményeit figyelembe véve állította össze, míg a FIFA azokat e körülmény figyelembevétele alapján bírálta el.

A pályázati szerződés 6.10.4 pontja szerint valamennyi, a pályázattal kapcsolatban felmerült kérdésre a svájci jog alkalmazandó, ill. egyébként a viták eldöntésére a Svájci Kereskedelmi Kamara Választottbírósága kizárólagosan illetékes (6.11. pont). A svájci polgári törvénykönyv 41. cikke alapján a a svájci jog kártérítési rendszere hasonló a magyar joghoz. A svájci jog tételes ismerete nélkül valószínű, hogy az FFA-nak a kárigény érvényesítése végett bizonyítania szükséges, hogy (i) kárt szenvedett el; (ii) a FIFA cselekménye miatt; (iii) amely jogellenes volt és (iv) a FIFA nem úgy járt el, ahogy az a körülmények alapján elvárható lett volna. Tehát kártérítés megítéléséhez az alábbi négy körülménynek egyszerre fenn kell állnia:

  • Az FFA-nek kára keletkezett: az FFA állítása szerint 43 millió dollárt költött a pályázat összeállítására, és minden bizonnyal esetleges kárát is ehhez közeli összegben érvényesítené.
  • Okozati összefüggés: A kárt az FFA azért szenvedte el, mivel a FIFA a pályázat összeállítását nyári VB körülményeit figyelembe véve várta el, azonban később – a pályázat lezárását követően – télen rendezi a VB-t.
  • A FIFA jogellenes cselekménye: a pályázati feltételektől való eltérés a pályázat lezárását követően.
  • Kimentés: a FIFA nem tudja magát kivonni a kártérítés megfizetése alól azzal az indokkal, mely szerint a körülmények ismerete alapján nem volt elvárható a szövetségtől, hogy számoljon azzal, hogy a katari nyári hőség a VB télre való áttételét indokolhatja.

Fentiek alapján az FFA szemszögéből nézve a legnehezebb minden bizonnyal az okozati összefüggés bizonyítása lenne (hiszen pl. Ausztrália amúgy is kiesett az első körben, ill. számolnia kellett azzal, hogy nem nyerhet stb.). Emellett kérdéses az is, hogy a pályázati dokumentumok milyen változtatási jogot írnak elő a FIFA részére, azaz azok keretei között értelmezhető-e a VB rendezésének télre való áthelyezése, ill. amennyiben igen, ez megfelel-e a svájci jognak.

Konklúzió

A jelenlegi körülmények ismerete alapján kevés az esélye annak, hogy a VB télre való áthelyezése esetén az FFA a fenti jogalapon sikeresen érvényesíthetne a FIFA-val szemben kártérítési igényt. Mindazonáltal elképzelhető az is, hogy a részletek birtokában az FFA jogászai megtalálják a megfelelő jogeszközöket egy sikeres per lefolytatásához. Amennyiben a VB-t valóban télre teszik át és Ausztrália pert indít, a blogon követni fogom az ügy lefolyását és kimenetelét.

___________________________________________________________________________

The above Hungarian version of this post examines the legal background of a possible compensation claim to be launched by bidding countries (esp. Australia) against the FIFA, if the 2022 Qatar World Cup was switched to winter. In the article I highlight the reasons behind a possible switch of the tournament to the winter and assess how a football association of a bidding country could or should proceed in order to be awarded damages. For more information please contact me at peter.rippel.szabo@gmail.com.