A labdarúgáshoz kapcsolódó jogok értékesítése Magyarországon / Exploitation of sports rights to football in Hungary

[Please scroll down for the English version]

Ezen a nyáron – ahogyan arról korábban az EU szakértői workshopról szóló bejegyzésemben írtam – megismerkedtem több nyugat-európai sportvezetővel, sportban tevékenykedő jogásszal. Így az EU workshopon beszélgettem az angol Premier League európai kapcsolatokért felelős vezetőjével is. Az ő megkeresésére lehetőségem adódott egy a labdarúgással összefüggő jogok hazai értékesítéséről szóló tanulmány megjelentetésére a European Professional Football Leagues (EPFL) sportjogi kiadványában (Sports Law Bulletin – SLB).  Az EPFL a hivatásos európai labdarúgó ligák érdekképviseleti és reprezentatív szervezete. Az SLB a legfrissebb sportjogi kérdésekkel foglalkozik – elsősorban azonban nem kizárólagosan – a labdarúgásra fókuszálva. A kiadványt az EPFL az egyes hivatásos ligák és élklubok vezetői, valamint közjogi intézmények tisztségviselői és egyetemi tanárok részére küldi meg.

Az SLB aktuális – a labdarúgáshoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok elméleti és elsősorban gyakorlati kérdéseit tárgyaló – száma múlt héten jelent meg, melynek 53-58. oldalán olvasható az Exploitation of sports rights to football in Hungary” (A labdarúgáshoz kapcsolódó jogok értékesítése Magyarországon) című tanulmányom. Az írás online is elérhető ezen a linken.  A tanulmányom

 • bemutatja a labdarúgáshoz kapcsolódó imázs, közvetítési, versenyszervezési és online sportfogadási jogok értékesítési struktúrájának hazai jogszabályi és gyakorlati hátterét;
 • leírja az értékesítéssel összefüggő legfontosabb jogkérdéseket; és
 • praktikus javaslatokat fogalmaz meg  a jogszabályokkal való teljes összhang biztosítása érdekében.

A jogkérdések és javaslatok keretei között a gyakorlati oldalról megközelítve bemutatásra kerülnek

 • a labdarúgók imázsának (pl. megjelenés, kép, hang stb.) klubok és MLSZ általi felhasználásával összefüggésben felmerülő, a sportolók előzetes írásbeli hozzájárulásának és az imázs klubra történő automatikus átszállásának kérdéskörei;
 • a közvetítési jogok körében a kollektív értékesítéséből eredő esetleges versenyjogi problémák és társadalom számára kiemelt események jelentősége;
 • az online sportfogadási jogok értékesítése és ennek lehetséges szerepe a fogadási csalások megelőzésében;
 • a versenyszervezési jogban rejlő lehetőségek az “ambush marketing” és az “online piracy” leküzdésével összefüggésben.

A tanulmányhoz kapcsolódó bármilyen kérdés esetén elérhető vagyok a peter.rippel.szabo@gmail.com emailcímen.

_____________________________________________________________________________

My article “Exploitation of sports rights to football in Hungary” has been published in the Sports Law Bulletin (SLB) of the European Professional Football Leagues (EPFL). The article is also available online at EPFL’s official website (page 53-58) here.

 The EPFL is the representative body of European football leagues. The SLB is a publication reviewing the latest sports law developments – focusing on, but not limited to, football. It is distributed among senior league and club executives across Europe as well as public officials and academics.

This issue of the SLB is dedicated to the issues surrounding property rights in sport (intellectual property rights, but also sports organisers’ rights, commercial rights, image rights, etc.). In line with this, my article provides

 • an overview of the Hungarian legal framework on the exploitation of image, broadcasting, event and online betting rights;
 • highlights the main legal issues surrounding the exploitation of such rights; and
 • recommends some solutions to these issues to be implemented in practice.

If you have any questions regarding the above article please contact me at peter.rippel.szabo@gmail.com.

Az online sportfogadási jogok engedélyezésére irányuló szerződésekről / Agreements on the licensing of online sports betting rights

[Please scroll down for the English verison]

Az alábbi bejegyzés az online sportfogadások engedélyezésének hazai jogi helyzetét mutatja be különös tekintettel ezen (i) jogosultság jogszabályi hátterére; (ii) a kapcsolódó gyakorlatra; (iii) az ilyen szerződések esetleges előnyeire; és (iv) a vonatkozó potenciális versenyjogi kérdésekre.

Az online sportfogadás engedélyezése mint vagyoni értékű jog

A Sporttörvény 2012. január 1-jével a sportszövetségeket mint jogtulajdonosokat megillető – a versenyszervezési jog részét képező – vagyoni értékű jogként ismerte el a válogatott keretek mérkőzéseihez (versenyeihez), valamint a versenyrendszerben (bajnokságban) szervezett versenyekhez, mérkőzésekhez kapcsolódó online sportfogadások engedélyezését. Ezen sui generis jellegű jogosultság alapján elviekben minden, a sportszövetség mérkőzésére, versenyére irányuló online sportfogadás kizárólag az érintett sportszövetség engedélye alapján kínálható és az engedélyezésért a sportszövetség ellentételezést is követelhetne a mérkőzéseket, versenyeket fogadási ajánlatában szerepeltető online szerencsejáték-szolgáltatótól.[1]

Az online sportfogadások engedélyezésére irányuló szerződések a gyakorlatban

A hazai gyakorlatban az online sportfogadások engedélyezése mint jogosultság egyelőre kihasználatlan a sportszövetségek részéréről, azaz ilyen jellegű szerződésekkel és az ezekből származó bevételekkel egyelőre tudomásom szerint nem találkozhatunk. Ennek okai minden bizonnyal a jelenlegi egyéb jogi keretszabályozásra és a piaci viszonyokra vezethetők vissza.

Egyrészről – bár a Szerencsejáték-törvény korábbi módosításával elviekben megnyílt az út további szolgáltatók előtt is – hazánk területén jelenleg csak a Szerencsejáték Zrt. rendelkezik engedéllyel online, valós idejű sportfogadási platform üzemeltetésére (a Szerencsejáték Zrt. oldala a www.tippmixpro.hu 2013. május 21. napján indult el). Egyébként a jelenlegi törvényi szabályozás ellenére magyarországi engedély nélkül számos külföldön letelepedett szerencsejáték-szervező kínál online sportfogadást – több esetben magyar nyelven is – hazánkban, ajánlatukban több magyar labdarúgó mérkőzést is szerepeltetve.[2] Másrészről valószínűsíthető, hogy a sportszövetségeknek – elsősorban az ezen a téren leginkább érintett MLSZ-nek és klubjainak – előnyös az online szerencsejáték-szolgáltatók kínálatában való egyszerű, ellenérték nélküli megjelenés, hiszen ez önmagában további megjelenési és reklámfelületet biztosít a hazai sportágaknak, sportszervezeteknek. Erre enged következtetni az a tény is, hogy a hazai első osztályú labdarúgó klubok képviseletében az MLSZ NB 1-es Bizottságának elnöke, George F. Hemingway által az ezen a téren kezdeményezett törekvés is „elhalt”.[3]

Egyébként szakértők szerint a hazai labdarúgó mérkőzésekre tett online fogadási ajánlatok jelenleg az összes fogadásnak csupán töredékét teszik ki, így az ebből elért bevétel összege is elenyésző. Ezekre tekintettel elmondható, hogy az online sportfogadási jogok piaci helyzete hasonló több hazai sportág közvetítési jogaihoz, ahol a legtöbb jogért a közvetítő-szolgáltatók nem vagy nem piaci értéket fizetnek, ugyanis a sportkluboknak, sportszövetségeknek nagyobb érdeke fűződik a képernyőre kerüléshez, mintsem a médiaszolgáltatóknak a közvetítési jogok megszerzéséhez.

Az online sportfogadások engedélyezésére irányuló szerződések gyakorlati előnyei

Az esetlegesen a jövőben megkötendő online sportfogadások engedélyezésére irányuló szerződések – az újabb bevételi forrás lehetősége mellett – számos további előnyt is jelenthetnek a sportszövetségek részére. Egyrészt e szerződések – különösen a labdarúgásban – elősegíthetik a fogadási csalások megelőzését és leküzdését és ezáltal hozzájárulhatnának az érintett sportág integritásának és eladhatóságának biztosításához. A szerződések ugyanis lehetővé tehetik az érintett mérkőzésekre, versenyekre érkező fogadási ajánlatok könnyebb és átláthatóbb ellenőrzését, a szerződő – és egyébként ezzel összefüggésben leginkább érintett – felek, a sportszövetség és az online szerencsejáték-szolgáltató közötti kommunikáció megkönnyítését és a gyanús fogadások megelőzését vagy felderítését. Másrészt a sportszövetségek mérkőzéseinek, versenyeinek megfelelő minőségű online közvetítésével összekapcsolt valós idejű fogadási lehetőségek együttes kínálata szintén további bevételi lehetőségeket jelenthetne a hazai sportágak számára (pl. az MLSZ TV-n keresztül). Harmadrészt az online sportfogadási jogok engedélyezése közvetlen, kereskedelmi jellegű bevételt generálhatna a sportszövetségek részére a Sporttörvény szerint a játékadóból nyújtandó közvetett támogatás mellett.[4] A kereskedelmi jellegű bevételek fő előnye a közvetett, törvényben előírt támogatással szemben az, hogy azokat az elsősorban érintett, vállalkozásoknak minősülő labdarúgó klubok saját bevételükként bármilyen módon felhasználhatják, míg a játékadóból nyújtott közvetett támogatás az EU-s állami támogatásra vonatkozó szabályok figyelembe vételével adott esetben tiltott állami támogatásnak minősülhet.

Az online sportfogadások engedélyezésére irányuló szerződések és a versenyjog

Amennyiben az érintett jogtulajdonos sportszövetség és az online szerencsejáték-szolgáltató a Sporttörvény fentebb bemutatott előírásai alapján szerződést kötnek egymással, az ilyen szerződések megkötésekor a feleknek az érdemes figyelembe venniük a versenyjogi előírásokat is. Mivel az online sportfogadási jog jogtulajdonosa a sportszövetség, az ilyen jogok értékesítése nem tekinthető kollektív értékesítésnek, így a horizontális versenykorlátozás – azaz a sportszövetség tagságát alkotó sportszervezetek megállapodása – nagy valószínűséggel nem jöhet szóba. Mindazonáltal az online szerencsejáték-szolgáltatókkal kötendő esetleges exkluzív jellegű vertikális megállapodások – ellentétben a sportközvetítési jogok értékesítésével – adott esetben nem mentesíthető versenykorlátozó megállapodásnak minősülhetnek. Továbbá mivel az érintett sportszövetség az adott sportág vonatkozásában egyedül, kizárólagosan rendelkezik a közvetítési jogokkal, nem zárható ki, hogy az online sportfogadási jogok releváns piacán gazdasági erőfölénye állapítható meg. Ebből következően elméletileg az is megtörténhet, hogy a sportszövetségek erőfölényükkel visszaélnek az online szerencsejáték-szolgáltatókkal szemben.

(A bejegyzés az általam írt, az EU részére készülő tanulmány Magyarországra vonatkozó részében foglaltakon, a kapcsolódó EU workshopon általam előadottakon, továbbá a hamarosan megjelenő “Sportjog” tankönyv kéziratában írtakon alapul.)

____________________

Lábjegyzetek:

[1] A versenyszervezési jog és az (online) sportfogadási jog sui generis, vagyoni értékű jogként való elismerése a legújabb jogfejlődés eredménye. Az Európai Unióban hazánk mellett csak a franciaországi szabályozás rendelkezik hasonló módon a sportfogadási jogról. A francia Sports Code L333-1, L333-1-1 és L333-1-2 szakaszai szerint a sportszövetségek és a sportesemények szervezői jogosultak az általuk szervezett sportversenyek vagy sportverseny-sorozatok sportfogadási jogainak értékesítésére, tehát a versenyszervezési jog magában foglalja a sportszövetségek (versenyszervezők) jogosultságát a sportfogadások szervezésének engedélyezésére. Mindazonáltal sportfogadások szervezése csak olyan szerencsejáték-szolgáltatók részére engedélyezhető, amelyek működését az illetékes francia szabályozó hatóság (ARJEL) engedélyezte. Az előírásokkal egybecseng a kapcsolódó francia ítélkezési gyakorlat is, mely szerint minden olyan gazdasági tevékenység, amely nem létezne a sportesemény nélkül az érintett sportesemény értékesítési jogát képezi, azaz – többek között – magában foglalja a sportfogadási tevékenységet (Federation Francaise de Tennis vs. Unibet). Az ARJEL beszámolója szerint a jogtulajdonos sportszövetségek évről-évre növekvő bevétel könyvelhetnek el a sportfogadási jogok engedélyezéséből.(ARJEL 2011 report of the online gambling market in France).

[2] A külföldi szerencsejáték-szervezők érvelése szerint – elsősorban figyelemmel az Európai Unió működéséről szóló szerződésben foglalt szolgáltatásnyújtás alapszabadságára – a jelenlegi hazai távszerencsejáték-szabályozás aránytalanul korlátozó jellegű és ezért az említett EU-s előírásokba ütközik.

[3] 2012. márciusában George F. Hemingway levélben több szerencsejáték-szolgáltatót is megkeresett arra hivatkozással, hogy az első osztályú labdarúgó klubok részesülni kívánnak a szerencsejáték-szolgáltatók által a labdarúgó klubok mérkőzéseihez kapcsolódóan generált fogadási bevételekből. Miután azonban a megkeresésekre válaszok nem érkeztek, további lépések nem történetek az ügyben. Megjegyzendő, hogy érvelésükben az NB 1-es klubok jogalapként nem a Sporttörvény által akkor már több hónapja biztosított jogalapra (az online sportfogadások engedélyezésére) hivatkoztak, hanem arra, hogy álláspontjuk szerint egy sporteseményre adott fogadási – tehát nemcsak az online – ajánlatot szintén vagyoni értékű jogként kellene elismerni.

[4] A Sporttörvény szerint a sorsolásos szerencsejátékok játékadójának tizenkét százalékát, a bukmékeri rendszerű fogadások játékadójának ötven százalékát, valamint a sportfogadás (TOTÓ) játékadóját a sport – a sportfogadás (TOTÓ) játékadója tekintetében a labdarúgás – támogatására kell felhasználni.

____________________________________________________________________________

The English version of the above article was published on my blog on 1 July 2013.  The article (i) gives an overview of the legal background on licensing of online sports betting rights in Hungary; (ii) describes the current situation relating to this right; and (iii) provides suggestions to be considered and implemented in the future. The post is accessible here. For more information please contact me: peter.rippel.szabo@gmail.com.

Licensing of online sports betting rights to football in Hungary

This post (i) gives an overview of the legal background on licensing of online sports betting rights in Hungary; (ii) describes the current situation relating to this right; and (iii) provides suggestions to be considered and implemented in the future.

Licensing of online betting rights under the Sports Act

As of 1 January 2012 the Hungarian Sports Act recognizes the so called event right. This includes the rights relating to (i) the announcement, organization and conducting of football championships, and (ii) the matches of the Hungarian national team. Licensing of online betting rights is expressly named by the Sports Act as part of the event right. The owner of these rights are the sports associations, i.e. the Hungarian Football Federation (in Hungarian: “Magyar Labdarúgó Szövetség”, hereinafter: “MLSZ“). [1]

Related provisions of the Gambling Act

Under the recently amended Hungarian Gambling Act online, real time betting platform may be operated by Szerencsejáték Zrt, the stated-owned gambling operator, and by any operators in Hungary, if they conclude concession agreements and satisfy the statutory criteria. However, Szerencsejáték Zrt is the only operator which is duly licensed to organize remote betting in Hungary at the moment, its online platform went live on 21 May 2013. Nonetheless many foreign operators operate platforms in the Hungarian language and there are also domestic football matches in their offers.

Current situation

MLSZ, despite previous efforts of clubs, does not receive any compensation for its matches which are included in the betting offers of online operators. For the time being this situation could be satisfying for the clubs as the pure fact of being included in the online betting offers is in itself beneficial for clubs since this leads to additional commercial appearance.

Future outlook and suggestions

With the potential appearance of licensed competitors to Szerencsejáték Zrt on the market MLSZ could be in the position to enter into licensing agreements with domestic operators. [2]

 • MLSZ, when concluding related agreements, should also be aware of complying with competition law. Because MLSZ is the holder of online betting rights, the licensing of these rights would likely not be regarded joint exploitation. However exclusive agreements with operators may infringe competition law and, in contrast to the collective exploitation of broadcasting rights, justification of such agreements can prove difficult. Additionally, MLSZ is the only market player which holds the online betting rights to professional football in the territory of Hungary and thus, at least in theory, MLSZ could abuse its dominant market position towards online betting operators.
 • Such agreements could also give MLSZ the capacity to control the conditions under which online betting is operated and thereby avoid or reduce the risk of fraud. This could also raise more focused awareness concerning integrity issues. [3]
 • Online streaming through MLSZ’s YouTube channel could also be linked up with operators betting offers for domestic matches to provide quality online, real time betting possibilities. This could also increase MLSZ’s revenue.

_________________________

[1] Recognition of the event right is similar to the provisions of the French Sports Code on the right of organizers to exploit sporting events (Art L333-1-1 and L333-1-2).

[2] This would mean an additional direct revenue stream for MLSZ to the already existing indirect statutory contributions from betting. Namely, the Sports Act sets out that (i) 12 % of gaming tax of draw gambling games and 50 % of gaming tax of fixed odds betting must be spent for supporting of sport across all disciplines; (ii) whereas the gaming tax of pari-mutuel sports betting ‘TOTÓ’ must exclusively be spent for football. The main advantage of licensing agreements with online operators would be that the income generated through such agreements could exclusively be spent for professional football since the statutory contributions may constitute state aid if those revenues are provided to professional clubs.

[3] At the moment there is a major match fixing inquiry carried out by the Hungarian authorities against Tan Seet Eng (“Dan Tan”) and 44 Hungarian citizens because of alleged manipulation of 32 domestic and international matches, including eleven Hungarian first division encounters.

Milyen egy EU sportjogi szakértői workshop? / About an EU expert workshop on sports law

[Please scroll down for the English version]

2013. június 10-én a holland T.M.C. Asser Intsituut meghívására egy EU-s szakértői workshopon vehettem részt. A workshop [“Betting-originated funding of (grassroots) sport”] célja az Európai Bizottság által kiírt sportszervezők jogaival foglalkozó tanulmány [“Study on sports organizers’ rights in the EU”] megfelelő elkészítésének elősegítése volt.  Elutazásom előtt igyekezetem alaposan tájékozódni, hogy milyen is egy ilyen esemény, hogyan folyik le és mire érdemes számítani. Visszatekintve már elmondhatom, hogy a workshop nemhogy teljesítette, hanem meg is haladta az elvárásaimat. Tehát hogyan is néz ki egy EU szakértői workshop?

Háttér

A fentebb említett EU-s tanulmány három fő területre koncentrál: a közvetítési, marketing és fogadási jogok értékesítésére, jogi hátterére és az ezekhez kapcsolódó gyakorlati tapasztalatokra a 27 tagállamban és Horvátországban. Az Európai Bizottság részére novemberre elkészülő tanulmányban kiemelt hangsúlyt kapnak a sportfogadások, így elsősorban azok jogi-szabályozási háttere, gyakorlati hatásai, az abból származó bevételek elosztása, felhasználása és a sportfogadási korrupció leküzdése.

A workshop

A Chatham House Rule szerint zajlott workshopon jelen volt a tanulmány kutatócsapata, ill. francia, német, brit és holland szakértők, így ügyvédek, jogtanácsosok, intézményi és egyéb érdek-képviseleti szövetségek képviselői, azaz összesen mintegy 20 személy. A workshop két részből állt. Az első részben a sportfogadási jog mint vagyoni értékű sui generis vagy tulajdonjogi jellegű jog elismerésének jogalkotói hátteréről és gyakorlatba való átültetésének francia és magyar tapasztalatairól volt szó. A workshop második része pedig a sportfogadásból származó bevételek sportba történő visszacsatornázásának lehetőségeit vitatta meg. A workshop mindkét ülését a chairman vezette, aki témakörök felvetésével az egyes szakértőket szólította meg, akik röviden ismertették tapasztalataikat. Az elhangzottakhoz a jelenlévők a chairman “engedélye” alapján szólhattak hozzá.

A magyar jogi szabályozás az online sportfogadási jognak, mint a versenyszervezési jog részét képező és a sportszövetségeket megillető vagyoni értékű jognak az elismerésével különlegesnek számít az EU-ban. A workshopon magyarországi szakértőként e jognak a jogalkotási hátteréről és gyakorlati hatásairól számoltam be, ill. a résztvevők részére egy rövid memorandumom is körbeküldésre került a workshopot megelőző napokban.

Fentiek mellett az esemény – hasonlóan az összes ilyen jellegű rendezvényhez – kitűnő lehetőséget kínált személyes szakmai beszélgetésekre. Így többek között lehetőségem volt szót váltani a francia LFP jogi igazgatójával, az angol Premier League európai kapcsolatokért felelős vezetőjével, a brit lóverseny-fogadási hatóság jogtanácsosával, továbbá elismert, sportjoggal foglalkozó ügyvédekkel, kutatókkal és jogi tanácsadókkal. Kifejezetten örültem, hogy személyesen is megismerhettem az EU-s tanulmány kutatócsoportjának vezetőjét, akivel a tanulmány elkészítése során már majdnem egy éve kapcsolatban állok. A workshop végül egy kellemes hangulatú vacsorával zárult, ahol a résztvevők már teljesen informális keretek között és többnyire már kevésbé szakmai dolgokról oszthatták meg tapasztalataikat, gondolataikat egymással.

Az Európai Bizottság számára készülő tanulmányról ezen a linken, míg a francia szabályozásról itt lehet olvasni. Kérés esetén szívesen rendelkezésre bocsátom a témában egy konferencián korábban tartott előadásom slide-jait, ill. – az erre lehetőséget biztosító keretek között – bővebb felvilágosítással is szolgálhatok a tanulmányról és a workshopról is (email: peter.rippel.szabo@gmail.com).

____________________________________________________________________________

As an expert I attended the EU expert workshop on “Betting-originated funding of (grassroots) sport” at the T.M.C. Asser Instituut in The Hague on 10 June 2013. Goal of the workshop was to further the better understanding of the concept “betting right” introduced in a few EU Member States. The event was organized in the framework of the “Study on sports organizers’ rights in the EU“.

The workshop was divided into two main parts: 1. the recognition of “betting right”, 2. statutory contributions from betting operators to sport. In addition to the current French system on sports betting, the audience was also keen on learning more about the Hungarian background regarding the inclusion of the betting right in the sports act and its practical implications. I addressed the key points during the workshop and also circulated a short memorandum among participants. The event was followed by a dinner which offered good opportunity to further informal discussions.

If you would like to learn more on this workshop or the recognition of betting right in Hungary please do not hesitate to contact me (email: peter.rippel.szabo@gmail.com). Please note that the workshop was held under the Chatham House Rule and most of the information is confidential.